Därför behöver lodjursjakten öka i landet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vill att myndigheterna arbetar tillsammans för att undvika tidigare misstag. Foto: Mostphotos

Därför behöver lodjursjakten öka i landet

I Sverige finns det ett stort utrymme för lodjursjakt. Trots detta är myndigheterna försiktiga.
– Vi har fler än 200 lodjur över den nationella miniminivån. Och stammen växer snabbt i södra Sverige, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

2020-11-25

För ett drygt tio år sedan beslutade myndigheterna att lodjursstammen i norra Sverige skulle minska. Succesivt skulle den öka i mellersta och södra delarna av landet.

I Uppsala län kraschade både rådjurs- och lodjursstammen när lodjuren blev för många, eftersom myndigheterna inte var beredda och anpassade jakten tillräckligt snabbt.

– Just därför är det viktigt att vi förvaltar lodjursstammen aktivt och årligt, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

I Sverige har vi ett referensvärde på 870 lodjur. Detta numerär får man inte gå under. För då har stammen inte längre gynnsam bevarandestatus.

– Idag har vi en beräknad stam på 1 100 djur. Men då ska vi veta att inventeringsförhållandena har varit dåliga. Det har helt enkelt saknats snö i mellersta och södra Sverige som gör det möjligt att kartlägga hur många lodjur vi har i landet, säger Jesper Einarsson.

Just därför vill Svenska Jägareförbundet att man tillåter jakt redan innan man i varje enskilt län nått sin miniminivå. Regeringen aviserade nyligen att den vill slopa de länsvisa miniminivåerna eftersom de låser fast rovdjursförvaltningen.

– I södra Sverige har lodjursstammen mer en tredubblats på elva år. Det går väldigt fort. Därför skulle en försiktig jakt behöva komma igång. Jägarna måste lära sig hur man inventerar och hur man jagar lodjur. En alltför försiktig hållning från länsstyrelserna kan medföra att vi plötsligt måste fälla väldigt många djur. Då är det bättre att jakten påbörjas försiktigt och i god tid, det motiverar även jägarna att inventera, säger Jesper Einarsson.

Svenska Jägareförbundet vill också att myndigheterna arbetar tillsammans för att undvika tidigare misstag.

– All viltförvaltning behöver vara långsiktig och enkel. Såväl allmänhet som jägare ska förstå och veta hur lodjursstammen ska hanteras i framtiden. Det innebär att ansvariga myndigheter måste arbeta på ett nytt sätt och säkerställa att åtgärderna är adaptiva och speglar de förhållanden som råder idag. Då kan man inte vara överdrivet försiktiga eller basera beslut på gamla förhållanden säger Jesper Einarsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick