Landsbygdsministern vill förbättra rovdjursförvaltningen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Slopade länsvisa miniminivåer välkomnas av Svenska Jägareförbundet. Men det behövs fler beslut för att rovdjursförvaltningen ska börja fungera som tänkt. Foto Mostphotos/Lillian Tveit.

Landsbygdsministern vill förbättra rovdjursförvaltningen

Landsbygdsministern Jennie Nilsson anser att de länsvisa minimimål som finns i rovdjursförvaltningen skapar inlåsningseffekter för rovdjuren. Därför vill hon ta bort dessa. – Detta är en fråga som förbundet drivit länge. Vi hoppas att detta också leder till minskande koncentrationer. Därför välkomnar vi förslaget, men det behövs tyvärr ännu mer, säger Mikael Samuelsson, ordförande för Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

2020-11-24

Miniminivåer infördes i rovdjursförvaltningen bland annat för att få en styrning på när jakt skulle vara möjlig att tillåta. Det finns miniminivåer på både rovdjursförvaltningsområden (tre områden i Sverige) och län. Och det är de länsvisa nivåerna som regeringen vill slopa.
– Vi har sedan 2016 påpekat problemen med de länsvisa miniminivåerna. Naturvårdsverket gick i slutet av 2017 ut med att man såg samma sak som vi. Därför är det glädjande att regeringen nu gör samma värdering, säger Mikael Samuelsson.
Problemet är att nivåerna låser fast förvaltningen vid hur det ser ut just nu. Något utrymme för flexibilitet saknas nästan helt.
– Länsstyrelserna får exempelvis genom dessa nivåer en omöjlig uppgift att hantera de koncentrationer av rovdjur som finns – och som ska minska enligt gällande riksdagsbeslut.
– Promemorian som regeringen skickat ut innehåller även andra delar. Vi behöver granska regeringsförslagets alla detaljer innan vi kan säga något mer i ämnet. Svaret ska skickas in senast 24 februari, säger Mikael Samuelsson.

Läs regeringens förslag.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick