Inventerar vi inte lodjur så får vi inte heller jaga - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

För Jägareförbundet är det självklart att lodjur ska förvaltas genom jakt. Foto: Mostphotos

Inventerar vi inte lodjur så får vi inte heller jaga

Lodjuren har nästan tiodubblats i antal de senaste trettio åren. Det sätter krav på beslutshavare och oss jägare. För att säkra jakten måste vi ha bättre inventeringar.

2020-12-17

För Jägareförbundet är det självklart att lodjur ska förvaltas genom jakt. En jakt som grundar sig på god etik, djurets biologi och med hänsyn till att en meningsfull jakt kan bedrivas på lons bytesdjur -framför allt rådjur. Lodjursstammens storlek varierar lite, beroende på vem du frågar. Naturvårdsverket säger 1100.

- Det finns ett ganska stort utrymme för jakt. Dels med tanke på att det nationella referensvärden – miniminivån – är 870 stycken. Dessutom är risken stor att vi underskattar lodjursstammens storlek på grund av krångliga inventeringsregler, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent..

Idag finns mer än hälften av den svenska lodjursstammen i Syd- och Mellansverige och utgör där en av världens tätaste stammar. Konsekvenserna blir att lodjurens främsta föda, rådjuren, har minskat med 80 procent i vissa trakter. Det innebär inte bara minskande jaktmöjligheter för jägarna utan dessutom att lodjuren själva drabbas av födobrist.

– För Jägareförbundet är syftet med jakten är att reglera lodjursstammen på en nivå som gör att den överlever långsiktigt, utan att den blir så stor att den äventyrar andra intressen. Vargen och lodjuren konkurrerar till viss del om samma bytesdjur. I län med stor vargtäthet finns därför anledning att minska det samlade rovdjurstrycket, säger Jesper Einarsson.

Jakten är således inget hot mot stammen, tvärtom. Lodjuret har haft en fantastisk ökning från cirka 200 individer i mitten av 1980-talet till dagens (drygt) 1 100. Det har funnits licensjakt på lodjur sedan 1996.

 – Vår uppfattning är att jakten på lodjur ska beslutas på lokal nivå – i detta fall under länsstyrelsen försorg. Här utgör de lokala jägarna en viktig kugge när det gäller den inventering som ligger till grund för de beslut som tas om tilldelning. 

Jägareförbundet jobbar aktivt på olika nivåer för att påverka lodjursjakten i rätt riktning. Allt från påverkansarbete mot Naturvårdsverket samt riksdag och regering till den viktiga rollen inom länens viltförvaltningsdelegationer.

– En annan viktig roll är att stödja jägarna i både i inventering och inför själva jakten.

En stor uppgift för Jägareförbundet är att bidra till en utveckla mer tillförlitligare inventeringsmetoder – exempelvis via viltkameror. Idag gör snöfattiga vintrar spårinventeringen osäker och det finns därmed en risk att man underskattar hur mycket lodjur vi egentligen har.

– Förbundet arbetar nu för att vi tillsammans ska vi göra inventeringen säkrare och därigenom säkra jakten för framtiden, säger Jesper Einarsson.

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT DU SKA FÅ JAGA LODJUR:

  • Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen har särskilt beslutat om sådan jakt.
  • Du måste först registrera dig i Naturvårdsverkets Jägarregister via telefon 0771-18 34 11 eller på http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Jakt-pa-rovdjur/Registrering-jakt-pa-rovdjur/
  • Du kan registrera dig för lodjursjakt från 1 juli till lojakttidens slut.
  • Du måste rapportera fällt lodjur till respektive länsstyrelse – håll koll på vad som gäller för just ditt län via länsstyrelsens webbplats.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick