Projekt Jämställd Viltförvaltning snart i mål - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Med anledning av Covid-19 har både kick-off och regionala träffar genomförts digitalt. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Projekt Jämställd Viltförvaltning snart i mål

Nu är utbildningen avslutad men arbetet fortsätter. Målet är att med ökad kunskap kunna förbereda fler att nomineras och att andelen kvinnor i älgförvaltningsgrupperna ska representera andelen kvinnliga jägare i Svenska Jägareförbundet, tio procent.

2020-12-28

– Vi är oerhört glada över de kursdeltagare som på eget initiativ nu engagerar sig i den lokala viltförvaltningen. Det har varit en höst med mycket kunskap och nyfikna jägare, säger Alpo Syväjärvi, regionchef Svenska Jägareförbundet Mitt.

Projektet drog igång då Svenska Jägareförbundet såg att ytterst få kvinnor är engagerade inom olika förvaltningsgrupper, och att det istället borde spegla förbundets medlemsantal på tio procent kvinnor. Själva kursen har deltagarna fått via Coursio och med anledning av Covid-19 har både kick-off och regionala träffar nu genomförts digitalt. 90 deltagare (35 män och 55 kvinnor), föreläsare och projektgrupp har varit uppkopplade.

Region Syd var först ut med sin regionala träff i början av november. Fokus var klöv- och flerartsförvaltning, där ämnen som viltanpassat skogsbruk och inventeringsmetoder fanns med på agendan. Jaktvårdskonsulenter delade med sig av kunskap om de aktuella ämnena. Vilthandläggare från Länsstyrelsen i Jönköpings län deltog och gav deltagarna mer kunskap om hur älgjaktssystemet fungerar. Dagen avslutades med en gruppövning där olika scenarier inom förvaltning diskuterades.

– Det är roligt att intresset för utbildningen har varit så stort och att vi haft så engagerade deltagare. Jag hoppas att de som gått utbildningen fortsätter att arbeta med viltförvaltning och kommer ingå i en älgförvaltningsgrupp i framtiden, säger Louise Gårdefalk, jaktvårdskonsulent och del av projektgruppen Jämställd Viltförvaltning.  

I region Mitt var 25 kursdeltagare uppkopplade den 5 november. Där fick de lyssna på länsstyrelsen och på föredrag om flerartsförvaltning, rovdjur och viltanpassat skogsbruk. Det genomfördes precis som i syd gruppövningar som sedan redovisades i helgrupp.

– Dagen var lyckad och uppskattades av våra deltagare, det var bara synd att vi inte kunde träffas fysiskt som var ursprungsplanen, säger Filip Ånöstam, jaktvårdskonsulent och del av projektgruppen Jämställd Viltförvaltning.

Utbildningen heter ”Älgförvaltning, ekologi och människa.” och är framtagen för att kunna bedrivas på distans. Efter denna lyckade höst ser projektgruppen nu över möjligheterna att kunna göra fler liknande upplägg.

– Det har varit lärorikt och roligt att arbeta med projektet. I norr hade vi vår träff i slutet av november. Nu sitter grunderna och det är bara att utveckla till fler gånger, säger Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent och del av projektgruppen Jämställd Viltförvaltning.

Genomförandet har gått smidigt tack vare samarbetspartners. Studiefrämjandet har varit behjälplig med teknik, Länsstyrelserna med föreläsare och SLU med utbildningsmaterial. Umeå universitet kommer även följa upp med forskning på projektet. Avslutningsvis fick alla som genomgått utbildningen ett diplom och Jägareförbundets Viltkokboken som gåva.

Text: Ulrika Karlsson-Arne

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick