Fokus framåt, för jaktens- och viltvårdens bästa - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Hanna Oscarsson

Fokus framåt, för jaktens- och viltvårdens bästa

Regeringen tydliggör förändringen av Allmänna uppdraget och uppmanar Svenska Jägareförbundet att ansöka om fleråriga organisationsbidrag från 2022. Detta besked gavs skriftligen av landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg under onsdagen till Svenska Jägareförbundet.
– Bra, det var ett viktigt klargörande på vägen. Att förändra och utveckla något som fungerat väl i över 80 år kräver tydlighet och långsiktigt ansvarstagande, säger Torbjörn Larsson förbundsordförande.

Förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2021-01-21

Regeringen har fattat beslut. Svenska Jägareförbundets finansiering via Viltvårdsfonden förändras, men vår särställning i viltvården består. Samtidigt får Naturvårdsverket ett nytt främjandeuppdrag och en större roll i viltförvaltningen. Både regeringen och myndigheten har således ett stort ansvar för att utvecklingen av jakten och viltvården blir så bra som de intentioner landsbygdsminister Jennie Nilsson meddelade i samband med beslutet. Svenska Jägareförbundet kommer följa utvecklingen mycket noga och ta vårt ansvar.

– Vi har skött uppgiften utan klagomål i snart 83 år och förutsätter att förbundet får goda möjligheter att även i framtiden leverera nytta för både jakten och samhället. Att diverse företrädare för Miljöpartiet, ganska senkommet, ”firar” beslutet visar mest av allt en total okunskap och ignorans om hur viltförvaltningen utvecklas i landet, säger Torbjörn Larsson.

De beslutade förändringarna av Allmänna uppdraget och Viltvårdsfonden har initialt tagits emot på ett blandat sätt. En del av reaktionerna har varit mindre positiva. En orsak är sannolikt att hela bilden ännu inte varit tydlig och att utrymme därmed getts till spekulationer och diverse utspel.

– Detta är olyckligt, men nu behöver vi rikta fokus framåt. Om vi jägare vill ha en central roll i viltförvaltningen måste vi vara aktiva, se möjligheterna och vara en del av den framtida lösningen. Genom att bidra till att få det nya systemet att fungera, samt fortsätta att leverera kunskap och fakta säkerställer vi folkrörelsens betydelse i viltförvaltningen, säger Torbjörn Larsson och fortsätter.

– Vi har inga skäl att misstro regeringens intentioner i dag.

Nu väntar en omfattande och sannolikt lång process innan förändringen får full effekt.

– Att regeringen också varit tydlig med att Allmänna uppdraget kan förlängas om Naturvårdsverket inte klarar av att lösa alla detaljer till årsskiftet är både positivt och logiskt.

Den helt avgörande frågan är, som tidigare påpekats, att Viltvårdsfonden hanteras rätt. De medel som samlas i fonden ska gå tillbaka till jakten och viltvården via bland annat jägarnas närstående organisationer.

– Viltvårdsfondens medel är inte skattepengar, det glöms ibland. Fonden ska hanteras varsamt och klokt. Jägarna som intressegrupp är i sammanhanget unika i att själva finansiera den grundläggande viltförvaltningen och forskningen, säger Torbjörn Larsson.

Han menar att både Naturvårdsverket och regeringen har ett betydande ansvar att se till att jägarnas pengar hamnar hos organisationer som främjar jakten och viltvården, inte motverkar den.

– Det är avgörande för betalningsviljan, det stora ideella engagemanget i jägarkåren och därmed i slutändan hela Viltvårdsfondens kloka konstruktion, säger Torbjörn Larsson

För Svenska Jägareförbundet innebär allt detta givetvis en betydande förändring. Förbundet ska fortsätta göra nytta och leverera kunskap, fakta och en viltvård i världsklass över hela Sverige.

– Men vi kommer också att behöva bli aktiva kravställare och granskare av Naturvårdsverkets kommande främjandearbete och att regeringen säkerställer att den nya lösningen blir bra. Våra medlemmar vill ha en viltförvaltning som byggs från lokala och regionala förhållande, vi kommer arbeta för att nå dit. Allt annat vore fel.

– Vi har uppfattat att regeringens ambition är att skapa något hållbart och bestående för svensk viltvård där Svenska Jägareförbundet har en särställning. Det är samma målsättning som vi har, men jag ser också behovet av hårt arbete och att regeringen och Naturvårdsverket är öppna för justeringar så att man uppnår regeringens ambitioner, avslutar Larsson.

Länk till regeringens pressmeddelande

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick