Nya lösningen för Viltvårdsfonden kan utveckla viltförvaltningen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet anser att pengarna från Viltvårdsfonden enbart ska gå tillbaka till jakten, viltvården och jägarna. Foto Madeleine Lewander

Nya lösningen för Viltvårdsfonden kan utveckla viltförvaltningen

När regeringen förändrade reglerna runt hur pengar fördelas från Viltvårdsfonden skapas möjligheter som kan utveckla viltförvaltningen och hur Svenska Jägareförbundet arbetar. – Eftersom viltförvaltning är långsiktigt så behöver systemen runt viltvårdsfonden också vara robusta. Om alla parter bjuder till, kan den nya konstruktionen forma grunden för en utvecklad viltförvaltningen, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2021-01-08

En viktig grund som alla bör ha med sig är att Svenska Jägareförbundet inte delar regeringens, EU-kommissionens eller andra aktörers åsikt om att Allmänna uppdraget behöver upphandlas. Förbundet anlitade upphandlingsrättslig expertis inom området och resultatet av utredningen var att upphandling inte behövdes, eftersom det rör sig om ett bidrag.
Nu är regeringsbeslutet fattat. Då kommer förbundet att arbeta för att göra det bästa utifrån fattade beslut och landsbygdsministerns klara intentioner.

Pengarna ska gå till jägarna
En av Svenska Jägareförbundets viktigaste synpunkter för beslutet rör vilka som kan få del av de pengar som finns i Viltvårdsfonden. Förbundets grundsyn är att fondens medel ska gå tillbaka till jakten, viltvården och därmed jägarna som betalar avgiften. Regeringen verkar också ha haft ambitioner om att styra detta. Den har därför använt följande formulering i pressmeddelandet för att avgränsa vilka som kan få medel: ”ideella rikstäckande organisationer som främjar viltvård enligt jaktlagens definitioner”.
– Den här formuleringen avgränsar vilka som kan få del av pengarna, säger Bo Sköld.
I jaktlagen finns en definition om vad som är viltvård, där det framgår att jakten är en del av viltvården.
– Vi anser att den här skrivningen gör det omöjligt för organisationer som vill motverka eller förbjuda jakt att få pengar från fonden. Skrivningen gör det också omöjligt för organisationer som inte är ideella eller rikstäckande att få medel.
– Skrivningen kan däremot exempelvis göra det möjligt för rikstäckande ideella jakthundsklubbar och liknande att söka bidrag, säger Bo Sköld.

Naturvårdsverkets roll
Eftersom det finns ett stort förtroendeglapp mellan jägarna och Naturvårdsverket är det många som reagerat på verket får mer pengar.
– Naturvårdsverket har fått ett antal nya arbetsuppgifter. De ska upphandla vissa delar som tidigare funnits inom Allmänna uppdraget och myndigheten ska dela ut verksamhets- och organisationsbidrag. Tidigare har regeringen skött denna uppgift. Så det är därför ganska naturligt att verket får tillgång till fondens medel för att kunna utföra uppgifterna, säger Bo Sköld.
Regeringen har därtill begränsat vad administrationen för uppdragen får kosta. 2,4 miljoner får Naturvårdsverket använda för personalkostnader. Resten ska fördelas ut.
– Detta innebär att det finns 16,8 miljoner kronor till olika bidrag att fördela samt 18,8 miljoner kronor till att vissa viltvårdsåtgärder genomförs, (läs, upphandling av olika projekt som viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning).
– När det gäller dessa delar kommer Svenska Jägareförbundet naturligtvis vara med och försöka vinna upphandlingarna.
En annan nyhet är att naturvårdsverket får ett främjandeuppdrag för viltvården.

Svenska Jägareförbundet
Eftersom förbundet under många år har arbetat rikstäckande med viltövervakning, organisering och utbildning av trafikeftersöksekipage, samt kunskapsförsörjning och utbildning inom klövviltförvaltningen finns såväl både kunskap, rutiner, verktyg och organisation för att hantera uppdragen.
– Jag bedömer att vi har en mycket god förmåga i dessa frågor. Vi har en kunskap inom dessa områden som kan bli svår att matcha för andra organisationer. Men självklart behöver vi fortsätta att utveckla oss, vässa förmågan och bli duktiga på upphandling, säger Bo Sköld.
Utifrån den information som finns tillgänglig bedömer han att Svenska Jägareförbundets roll inom viltförvaltningen inte kommer att bli mindre i framtiden.
– Ett organisationsbidrag får man för att organisationen gör bra saker som på ett positivt sätt bidrar till samhället. Genom organisationsbidraget vill regeringen att vi fortsätter att ha en rikstäckande roll inom jakten och viltvården. Regeringen vill helt enkelt att vi ska fortsätta och utveckla det arbete som vi gjort under många år, säger Bo Sköld.
– Vi ska heller inte glömma bort att ett organisationsbidrag ger oss möjligheter. Exempelvis kan vi på ett tydligare sätt premiera medlemmarna och ge rabatterade avgifter för utbildningar, säger Bo Sköld.

Tar tid innan allt är klart
Men det finns en bakomliggande tanke varför Bo Sköld använder orden ”kan utveckla” viltförvaltningen.
– Att förändra något som fungerat mycket väl i över 80 år kräver överväganden som går långt utöver upphandlingslagstiftningen. Det är inte lätt att finna en friktionsfri och robust lösning direkt. För det är flera parter som är involverade som måste ta sina respektive ansvar och samtidigt bejaka intentionerna i beslutet att det bland annat rör en utveckling av Svenska Jägareförbundets roll. Jägarkåren är – och förblir – en central del av viltförvaltningen genom detta beslut.
– Detta innebär krav på ansvarstagande och verklig vilja att säkerställa de intentioner som landsbygdsministern utrycker om framtiden, säger Bo Sköld.
– Förtroendet för ansvarig myndighet och fortsatt aktiv medverkan från regeringen är avgörande för en långsiktig framgång i denna förändring, det förtroendet får vi endast, genom aktiv handling och ledarskap i genomförandet. Svenska Jägareförbundet kommer ta sin del av ansvaret, för jaktens-, viltets- och medlemmarnas bästa.
Bo Sköld är medveten om att genomförandet kommer att ta tid.
– Just därför kan vi inte idag säga att alla pusselbitar ligger på rätt plats, vi har inte heller tagit del av regeringsbeslutet ännu. Det kan komma behövas justeringar. Men om alla parter bjuder till så kan detta bli bra i slutänden, även om det tar tid att komma dit, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick