Regeringen förändrar Allmänna uppdraget - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Allmänna uppdraget förändras i grunden efter 83 år. Foto Mostphotos

Regeringen förändrar Allmänna uppdraget

Efter 83 år förändras Allmänna uppdraget. Det är bland annat upphandlingslagstiftningen som gjort att regeringen kände sig tvingad att finna en ny lösning för hur Svenska Jägareförbundet får medel från Viltvårdsfonden. – Tyvärr har vi inte sett beslutet och vet därför inte alla detaljer. Men vi kommer få ett organisationsbidrag för att fortsätta att arbeta faktabaserat med jakt och viltvård, säger Torbjörn Larsson, ordförande för Svenska Jägareförbundet.

2021-01-07

När Allmänna uppdraget – att leda och organisera delar av jakten och viltvården i landet – instiftades 1938 trodde nog ingen att systemet skulle leva i 83 år.
– Sedan millennieskiftet har uppdraget ifrågasatts allt oftare. Vi har kämpat för att behålla denna konstruktion som varit mycket bra för både jakten och samhället, säger Bo Sköld, generalsekreterare.
För att få slut på ifrågasättandet av Allmänna uppdraget från EU och andra aktörer har regeringen beslutat att bland annat förändra nyttjandet av medlen ur Viltvårdsfonden.
– Samtliga regeringar sedan 1938 har varit nöjda med det arbete som Svenska Jägareförbundet har utfört inom ramen för Allmänna uppdraget. Regeringen har därför ett stort ansvar för att säkerställa att den nya lösningen blir minst lika bra, säger Bo Sköld.
Han understryker att regeringens beslut inte förändrar förbundets målsättningar eller de grundläggande principerna att arbeta för en faktabaserad jakt och viltvård, med en lokal och regional viltförvaltning.
Andra organisationer som fått medel från Viltvårdsfonden kommer att få söka organisations- och verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket.
– Enligt pressmeddelandet kommer Svenska Jägareförbundet att få ett organisationsbidrag. Det kan bli cirka 43,9 miljoner kronor per år. Ett organisationsbidrag ger oss ökad frihetsgrad, så länge vi fortsätter ta vårt ansvar för viltförvaltningen i Sverige.
Naturvårdsverket får uppdrag att främja landets viltvård, vilket man inte haft tidigare, samt ansvar för att upphandling av bland annat viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning.
– Förbundet kommer naturligtvis vara med och försöka vinna upphandlingar. Med vår kompetens och organisation finns det goda förutsättningar att lyckas, säger Bo Sköld.

Särställning
Regeringen betonar i pressmeddelandet Svenska Jägareförbundets särställning och roll, samt att jakten och viltförvaltningen behöver utvecklas. Detta indikerar att regeringen vill ha en hållbar och långsiktig lösning där förbundet även i framtiden har en central roll.
– Om vi vinner upphandlingarna kommer vi få goda förutsättningar att utveckla jakten och viltvården i Sverige, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Regeringen ändrar konstruktionen av Viltvårdsfonden och höjer samtidigt avgiften för det statliga jaktkortet till 400 kronor.
– Viltvårdsfonden är en konstruktion som bygger på att pengarna går tillbaka till jägarna och jakten. Denna princip har starkt bidragit till att jägarna har sett en nytta med att betala det statliga jaktkortet. Förändrar man hur pengarna används påverkas de processer som styr betalningsviljan. Därför har vi under många år varit tydliga med att pengarna från Viltvårdsfonden ska gå tillbaka till jakten, viltvården och dess organisationer. Detta är helt avgörande för oss, säger Torbjörn Larsson.
Regeringsbeslutet innebär att Svenska Jägareförbundet har kvar det Allmänna uppdraget för 2021. Därefter träder det nya systemet i kraft.
– Utifrån landsbygdsministerns uttalande och intentioner kan detta bli ett beslut som utvecklar viltförvaltningen och även bli positivt för Svenska Jägareförbundet. Men innan vi kan uttala oss mer i detalj behöver se regeringsbeslutet och granska alla detaljer, säger Torbjörn Larsson.

Länk till regeringens pressmeddelande

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick