Jägareförbundet: Ris och ros till förslaget om småskalig försäljning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundet tycker att det inte får bli för dyrt eller krångligt för jägarna att sälja vildsvinskött. Foto: WildMedia / Mostphotos

Jägareförbundet: Ris och ros till förslaget om småskalig försäljning

Livsmedelsverkets förslag som ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvinskött innehåller många bra förslag, men också sådant som måste ändras.
– Äntligen börjar vi närma oss dagen när allt fler i samhället kommer kunna ta del av det fantastiska vildsvinsköttet. Men det är viktigt att systemet inte är byråkratiskt, så att syftet inte uppnås, säger Anders Nilsson, biträdande riksjaktvårdskonsulent.

2021-02-01

Svenska Jägareförbundet har lämnat ett sex sidor långt remissvar på Livsmedelsverkets förslag om hur reglerna kring småskalig försäljning av vildsvinskött ska se ut. Men trots ett omfattande svar anser förbundet att många av delarna i förslaget är bra.

– Men det finns ett antal delar där det behövs ändringar, säger Anders Nilsson.

Regeringen, som gett Livsmedelsverket uppdraget, ville med ett antal åtgärder stimulera vildsvinsjakten. En av dessa åtgärder är då att tillåta jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsumenter, det vill säga grannar, vänner och släktingar. Precis som vi gör med i stort sett allt annat vilt. Det måste vara rimliga trösklar om man ska nå målen.

– Om de nu föreslagna regelförändringarna ska leda till någon förbättring får man inte lägga till så mycket kostnader, krav och byråkrati. Då kommer få jägare att se något positivt med de nya reglerna. Om vi på allvar vill att fler i samhället, på ett enkelt sätt, ska kunna få tag i klimatsmart vildsvinskött måste förslaget också leda till detta, säger Anders Nilsson.

Han lyfter exempelvis fram rör kraven på tillstånd, registerhållning och utbildningskostnad.

– Svenska Jägareförbundet anser att den redan existerande Viltundersökarkursen, med en digital påbyggnadsdel, är en lämplig utbildningsnivå för att få sälja vildsvinskött. Det får inte bli för dyrt eller krångligt.

Förbundet är också kritiskt till föreslaget system för registerhållning, eftersom dessa register skulle omfattas av offentlighetslagstiftningen.

– Det finns även några inkonsekventa delar kring vilka krav som ställs på jägarna när de levererar vildsvin till vilthanteringsanläggningar kontra när de levererar till detaljhandeln. Vi anser att kraven ska vara desamma, säger Anders Nilsson.

Svenska Jägareförbundet lämnar också ett förslag till hur myndigheterna skulle kunna ha koll på vilka som – med det nya reglerna, får sälja vildsvinkött.

– Det statliga jaktkortsregistret innehåller ett unikt jägar-id. Här skulle Naturvårdsverket kunna bygga på med information om olika utbildningar. Det kan vara Viltundersökare, vissa kurser för fällfångst med mera. Då är uppgifterna också i viss mån sekretesskyddade, säger Anders Nilsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick