Statssekreterare Per Callenberg kommenterar Allmänna uppdraget - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Madeleine Lewander

Statssekreterare Per Callenberg kommenterar Allmänna uppdraget

Efter att ha tagit del av Svenska Jägareförbundets kommentarer gällande pilotärendet mot Allmänna uppdraget från EU kommissionen kommenterar statssekreterare Per Callenberg förbundets granskning i ett samtal med generalsekreterare Bo Sköld.

Per Callenberg, statssekreterare åt landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/regeringskansliet

2021-02-12

I diskussionen framförs att tjänstemän på regeringskansliet har haft en löpande dialog med EU kommissionen och deras tjänstemän. Det har varit uppenbart att kommissionen förväntar sig en förändring av hur medlen i Viltvårdsfonden används och fördelas. Annars hade kommissionen inte fattat beslut att lägga ner pilotärendet.

Samtidigt finns också en politisk värdering i frågan. Regeringskansliet har under längre tid arbetat med frågan. Minst sedan 2013 enligt Callenberg. Regeringens mål har varit att stänga dörren för olika former av ifrågasättande, bland annat upphandlingsrättsligt och skapa ett system kring Viltvårdsfonden som ska kunna fungera långt in i framtiden.

Den lösning regeringen nu har påbörjat har goda förutsättningar att bygga vidare på det arbete som genomförts inom viltvården i Sverige. Svenska Jägareförbundet förväntas ha en viktig roll och en särställning i viltförvaltningen oavsett under vilka former Viltvårdsfondens medel kommer att användas enligt statssekreterare Callenberg.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick