Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Älgkon med tvillingkalv bidrar till god reproduktion. Foto: Oscar Lindvall

Jaktlagets Verktygslåda– för bättre kvalité i älgstammen

Nu kan ditt jaktlag eller älgskötselområde på ett enkelt och lättillgängligt sätt höja er kunskap om älgförvaltning. Jägareförbundet har för detta ändamål tagit fram ”Verktygslådan – enkla steg till bättre älgförvaltning”.

2021-03-12

Materialet  bygger på Jägareförbundets Älgpolicy och Handlingsplan älg och ger jaktlaget eller älgskötselområdet ett material som på ett enkelt och jordnära sätt kan höja kunskapen hos jägarna.

Verktygslådan är ett utbildningsmaterial som strävar efter att höja kunskapen hos de som är närmast älgarna – de enskilda jaktlagen. Det stående temat är älgstammens kvalité och hur man som jägare kan agera för att bidra till denna. Med kvalité menas bland annat högre medelålder på de vuxna älgarna och större och tyngre kalvar och god reproduktion.

Tanken är i första hand att materialet ska användas som ett diskussionsunderlag i det egna jaktlaget och i alla sammanhang där älgjägare möts eller träffas. För det enskilda jaktlaget och jägaren finns här handfasta konkreta tips, råd och idéer om hur man kan bidra till att uppnå målen i Svenska Jägareförbundets Älgpolicy och Handlingsplan älg. En viktig aspekt är att ge jägarna vetskap att de beslut man tar som enskild jägare och jaktlag faktiskt gör skillnad.

 Verktygslådan - en del av Jägareförbundets samlade kunskapsmaterial i älgförvaltning

Verktygslådan är den mest jägarnära delen av det gedigna paket kring älgförvaltning som Jägareförbundet tagit fram. Vid sidan av Verktygslådan finns den övergripande Älgpolicyn som riktar sig till alla målgrupper med intresse för älgar och älgjakt. Under denna finns Handlingsplan älg som är en fördjupning av policyn och riktar sig främst till personer med extra intresse för älgförvaltning, t.ex. aktiva i älgförvaltningsgrupper och älgskötselområden

En digital fördjupning finns i form av Älgförvaltning på E-jakt som är en fortsatt fördjupning ovanpå handlingsplanen med fokus på att bilda och hantera älgskötselområden. Utöver detta finns ett kompletterande material vid namn Låt kalvjakten styra.

- En förutsättning för att planer och mål med älgstammen ska nås är förstås att jägarna är motiverade och själva har en grundläggande kunskap. Därför kan man säga att Verktygslådan  en av de viktigaste delarna i det nya kunskapsmaterial, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

https://jagareforbundet.se/contentassets/89105ef98bae40a1a4332292badc7510/utbildning-handlingsplan-alg-lag.pdf

https://jagareforbundet.se/contentassets/89105ef98bae40a1a4332292badc7510/algpolicy_2018.pdf

https://jagareforbundet.se/contentassets/89105ef98bae40a1a4332292badc7510/ny-handlingsplan-alg-for-hemisdan.pdf

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick