Ingen höjning av medlemsavgift - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den extra årsstämman beslutade att behålla nuvarande medlemsavgift. Foto Madeleine Lewander

Ingen höjning av medlemsavgift

Den pågående pandemin med Covid-19 har inte mattats av. Effekterna för samhället och många människor är fortfarande stora. – Jag är glad och stolt över att Svenska Jägareförbundet – trots behov av en höjning av medlemsavgiften, väljer att behålla nuvarande avgift i ytterligare ett år, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

2021-04-06

Alla kostnader i samhället ökar. Det medför att förbundet med jämna mellanrum behöver höja medlemsavgiften. Senaste höjningen gjordes 2013. Ett årsstämmobeslut om en höjning klubbades för över två år sedan. Men under förra året, när pandemin tog fart, beslutade en extra årsstämma att flytta fram höjningen ett år.
– När vi idag fortfarande ser stora effekter av Covid-19, att smittspridningen inte klingat av och vaccineringarna inte är genomförda ansåg förbundsstyrelsen att vi borde skjuta fram beslutet ytterligare ett år. Att staten aviserat en höjning av jaktkortsavgiften med 100 kronor har naturligtvis också haft en viss betydelse, säger Torbjörn Larsson.
Den extra årsstämman hade precis samma åsikt.
– Jag är glad och stolt över att Svenska Jägareförbundet – trots behov av en höjning av medlemsavgiften, väljer att behålla nuvarande avgift i ytterligare ett år. Vi får prioritera hårdare och vara ännu försiktigare med de medel vi har, säger Torbjörn Larsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick