Regeringen ger Naturvårdsverket mer tid för att klara av uppdrag - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet anser att den komplicerade processen runt Viltvårdsfonden måste få ta tid. Foto Julian Weber/Mostphotos

Regeringen ger Naturvårdsverket mer tid för att klara av uppdrag

Regeringen har i dag beviljat Naturvårdsverket en förlängning med sex månader för att lösa delar av de uppgifter myndigheten fick i januari avseende Viltvårdsfonden. – Tid är oerhört viktigt i denna komplexa förändringsprocess av flera skäl, främst för att det ska bli bra för den svenska jakten, viltvården och jägarna, säger Bo Sköld.

2021-04-01

Den 25 februari skickade Naturvårdsverket in en hemställan till regeringen där man begärde mer tid. Orsaken är de utmaningar som verket ser i uppgiften ”att med iakttagande av upphandlingsreglerna ombesörja att följande utförs”; uppföljning och övervakning av viltstammarna, minska lidandet för trafikskadat vilt och adaptiv klövviltsförvaltning som har ingått i det Allmänna uppdraget.
Tidsfaktorn – att hinna med analys, upphandlingsarbete och säkerställa alla juridiska aspekter – anges bland annat som skäl för att Naturvårdsverket behöver mer tid. Regeringen beviljade verkets hemställan den 1 april.
– Vi anser att det finns andra lösningar som säkerställer att uppgifterna utförs, vilket förbundet också framfört till regeringen i en skrivelse. Det viktigaste är såklart att
resultatet blir rätt och att processen dit ges tillräckligt med tid. Det har tagit Svenska Jägareförbundet decennier att utveckla ovanstående verksamheter. Vi förstår att Naturvårdsverket begär mer tid för att kunna hantera uppgifterna korrekt.
Att Svenska Jägareförbundet är positivt till att Naturvårdsverket beviljas mer tid ska inte förväxlas med den skarpa kritik som finns mot verkets delredovisning 26 mars.
– Ska övergången bli bra och långsiktig, utan att det tappas tempo och information i förvaltningen behövs tid för förberedelser. Svenska Jägareförbundet anser att det behövs ännu mer tid än vad Naturvårdsverket begärt. I vår skrivelse föreslog vi ett år, säger Bo Sköld.
– En logisk följd av detta måste bli att regeringen i höst fattar beslut om ett flerårigt organisationsbidrag – som aviserats – och att regeringen förlänger delar av Allmänna uppdraget till förbundet.
– Tid är oerhört viktigt i denna komplexa förändringsprocess av flera skäl, avslutar Bo Sköld.

Läs regeringens pressmeddelande.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick