Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbudndet kommer att skicka skrivelse och uppvakta regeringen med krav om att ändra jakttiden på ripa. Det lovar ordföranden i Fjällrådet Gun Fahlander och styrelseledamoten Mikael Samuelsson. Foto Anja Kjellsson.

Ändra beslutet om vinterjakten på ripa

Regeringens beslut om jakttider innehöll en sak som måste åtgärdas omgående, menar Svenska Jägareförbundet. – Vi kommer skicka en begäran och uppvakta regeringen om att ändra beslutet. Regeringens beslut om jakttid för dal- och fjällripa blev fel och den enkla lösningen vore att erkänna felet och ändra beslutet så det blir rätt – låt det inte gå prestige i frågan om jakttiden på ripa, säger ordföranden för fjällrådet Gun Fahlander.

2021-05-20

Istället för en enhetlig och längre ripjakt – som Naturvårdsverket och de flesta remissinstanserna förespråkade – valde regeringen att korta jakttiden i slutet av säsongen.
Förslaget sa att jakten skulle avslutas 15 mars, beslutet blev 15 februari.
– Det finns många orsaker till att jägarna och andra reagerar kraftfullt mot beslutet. Den kanske viktigaste aspekten är att det saknas logik och att detta får så stora konsekvenser, säger styrelseledamoten Mikael Samuelsson.
Han förklarar att forskningen visat att jakten inte påverkar ripstammens storlek och att grunden för hela översynen av jakttiderna var att skapa utrymme för jakt på de arter som tål detta. Det vill säga att ge möjligheter att hållbart ta vara på det överskott som finns i naturen. Dessutom så jagas i huvudsak enbart dalripa på hösten och vinterjakt berör främst fjällripa, varför det samlade jakttrycket blir lågt på framför allt fjällriporna.
– Ett fåtal remissinstanser ville korta jakttiden på ripa, men de kunde inte stödja sina åsikter med fakta och forskning. Att gå dessa organisationer till mötes visar att regeringen tänkt fel. Istället för att basera beslutet på fakta så har regeringen öppnat för diskussioner om jakttider utifrån politiska ställningstagande. Detta är mycket olyckligt. Så ska inte jakttider hanteras.

Mikael Samuelsson menar att regeringen även har missat många viktiga parametrar som borde beaktats.
– I norra Sverige är fjällvädret mycket hårt med stora snömängder och hård vind samt bara någon timmas dagsljus under vintermånaderna. Det är först i slutet av februari och mars som dagarna börjar bli så långa och vädret så stabilt att man kan ge sig ut i fjällen på ett rimligt sätt.
– Jakten, fisket och det rörliga friluftslivet är oerhört viktigt för att behålla och locka till arbetslivet i norra delarna av landet. Beslutet slår också mot besöksnäringen och stuguthyrare. Nu protesterar många kommuner, företag och organisationer, eftersom de negativa effekterna blir så påtagliga.
Därtill äventyras ripjaktens historiska kulturarv när såväl ripsnarning som jakten på skidor eller med stegjärn på fjällbranterna omöjliggörs.

Svenska Jägareförbundet arbetar nu med en begäran om att ändra jakttiden på ripa så den kan pågå till 15 mars.
– Vi kommer att uppvakta regeringen i frågan. Det är viktigt att regeringen inser att man tagit ett felaktigt beslut – och är så storsint att man inte låter det gå prestige i frågan – utan omgående ändrar jakttiden, säger Gun Fahlander.
– Alla kan göra fel. Men kan man rätta till felet så ska man göra det, vilket regeringen kan göra snabbt och enkelt. All fakta finns nämligen redan i underlagen. Genom att ändra beslutet skulle regeringen visa att man vill göra rätt, och samtidigt understryka att jakttider ska baseras på fakta och inte tyckande. Det hade varit en positiv signal i detta skede, säger Gun Fahlander.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick