Uttalande: Fjällrådet ska bevaka och påverka fjälljaktsfrågorna - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundets fjällråd kommer att bevaka fjälljaktsfrågorna

Jägareförbundets fjällråd kommer att bevaka fjälljaktsfrågorna. Foto: Christina Nilsson-Dag

Uttalande: Fjällrådet ska bevaka och påverka fjälljaktsfrågorna

Med anledning av den kommande utredningen av renskötsellagstiftningen uttalar sig här Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd.

Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd. Foto: Lars Nilsson

2021-05-01

Svenska Jägareförbundet ser positivt på att förbundet har getts möjlighet att delta i den expertgrupp som ska arbeta tillsammans med den parlamentariska utredningen om en ny renskötsellagstiftning.

Förbundet har i samband med arbetet med att ta fram direktiv för utredningen lämnat synpunkter till Landsbygdsministern och då särskilt framhållit att en parlamentarisk utredning är nödvändig, att direktiven bör vara öppna och att utredningsarbetet bör bedrivas i bred samverkan. Utredningen bör dessutom ges tillräckligt med tid för att åstadkomma ett gediget resultat. Det är välkommet att regeringen redan nu markerar att utredningen kommer att pågå under cirka fyra år.

Förbundsstyrelsen som arbetar med fjälljaktsfrågorna på bred front har nyligen beslutat om att åter inrätta ett fjällråd. Rådet ska biträda styrelsen och följa utvecklingen i frågor som rör fjälljakten. Rådet kommer naturligtvis att noggrant följa den av regeringen beslutade översynen av rennäringslagstiftningen. Nu pågår en uppbyggnad av fjällrådet med bland annat företrädare för ett antal länsföreningar. 

Gun Fahlander

Ordförande Svenska Jägareförbundets fjällråd

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick