Satsning på fjällråd och fjälljaktsfrågor - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Magnus Hansson

Satsning på fjällråd och fjälljaktsfrågor

Förbundsstyrelsen i Svenska Jägareförbundet beslutade på torsdagen att tillsätta ett antal representanter i fjällrådet och utse förslag till expert för att ingå i utredningen om en ny renskötsellag.
– Åtgärderna är ett steg i ledet för att samla kompetens och organisation för att kunna arbeta långsiktigt med fjälljakten, säger Gun Fahlander, ordförande i fjällrådet.

Gun Fahlander, ordförande i fjällrådet. Foto: Privat

2021-05-28

Sedan tidigare är det klart att det är Gun Fahlander som ska vara ordförande i fjällrådet. Efter att länsföreningarna har nominerat olika personer valde förbundsstyrelsen att tillsätta följande personer att ingå i Fjällrådet.

  • Norrbotten, Birgitta Isaksson.
  • Västerbotten, Magnus Bidnér.
  • Mitt Norrland, Jone Johnsson.
  • Dalarna, Pierre Hedlund.
  • Övrig representant Torsten Nilsson, Uppsala.

Dessutom har generalsekreteraren utsett Hans Geibrink som är nationellt ansvarig för fjälljakts frågor och Niklas Lundberg att stödja med sin sakkompetens i Fjällrådet.

Därutöver kommer ordföranden att adjungera ytterligare kompetens som behövs. Inledningsvis adjungeras Anders Iacobaeus i rådet som särskilt sakkunnig rörande bland annat rennäringslagen och dess översyn.

– Jag ser verkligen behovet av att få igång fjällrådet och börja arbeta ännu mer aktivt med dessa frågor. Nu har vi fått en bra grundrepresentation av människor med mycket kunskap. Det gör att vi har bra förutsättningar att kunna göra ett bra arbete, säger Gun Fahlander.

Ett annat beslut som förbundsstyrelsen fattade rörde att nominera en expert till utredningen av ny renskötsellag.

– Här har vi nominerat Birgitta Isaksson och Hans Geibrink, sedan kommer regeringen att ta beslut om att utse någon av våra två förslag till expert.

Gun Fahlander understryker de stora utmaningar fjälljakten står inför. Renskötselområdet handlar ju om nästan hälften av Sverige yta och all jakt som förekommer där. Hon menar att det krävs ett omfattande strukturerat och strategiskt arbete och med stor delaktighet i organisationen för att lyfta och få gehör för jägarnas synpunkter.

– Vi gör nu en rivstart med arbetet. Men utmaningarna och arbetet kring fjälljakten kommer att pågå i många år framöver. Svenska Jägareförbundet har en väldigt viktig roll att fylla. Just därför satsar förbundet extra resurser på detta, eftersom frågan är så viktig för våra medlemmar, säger Gun Fahlander.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick