Vilda djurungar ska lämnas ifred - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det är ett medfött naturligt beteende att nyfödda vilda djur ligger och "trycker". Foto: Kenneth Schulze

Vilda djurungar ska lämnas ifred

Under vår och försommar är det barnkammartid ute i naturen och de nyfödda vilda djuren kan ibland se ensamma och övergivna ut – men är inte det. Människan bör hålla sig undan och låta valpar, kalvar, kycklingar, kutar, kultingar och kid vara ifred.

Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

2021-05-14

Alla djur har olika beteenden. Några små fågelungar, till exempel kråkfåglar och trastar är ivriga att lämna boet innan de är riktigt flygfärdiga. Men då matar föräldrarna dem på marken där de råkar befinna sig. Låt dem vara, deras fågelföräldrar har full koll.  

Naturligt att nyfödda djur "trycker"

– När det gäller rådjurskid och harungar, så kanske de bara matas en till två gånger per dygn. De första veckorna ligger ungen och ”trycker”, ett medfött naturligt beteende att ligga kvar på samma plats tills mamman kommer tillbaka. Rågeten är oftast i närheten och har full koll, hon återvänder till sitt kid när det är dags att dia, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Ekorrungar ska du inte heller ”ta hand” om, hur söta dom än är. Det är helt naturligt att de klättrar ur boet när de är cirka 40 dagar gamla, gör små upptäcktsfärder och sedan tar sig tillbaka. För kan de klättra ut själva så kan de också klättra tillbaka, de är inte övergivna.

– Enda gången det kan vara försvarbart att flytta på ett litet vilt djur är om det ligger farligt till, precis vid en vägkant. Då flyttar man det en kort sträcka till en säkrare plats. Det är okej, för myten att djuren inte skulle bry sig om sina barn sedan, om dem luktar människa, stämmer inte. Föräldrainstinkten är starkare än så, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Brott mot jaktlagen att ta ett vilt djur

Ta aldrig med ett djur hem, för den som håller ett vilt djur i fångenskap utan tillstånd kan bli dömd för brott mot jaktlagen. Det gäller även föräldralösa små djurungar som kanske har svårt att klara sig själva. Kontakta då polisen eller viltrehabiliterare.

– Alla rovdjur får även ungar så här års, så det är lite av dödens tid i skog och mark nu också. Dom behöver bytesdjur till föda och därför klarar sig inte speciellt många fågelungar och mindre däggdjur. Det är en av anledningarna till att vissa arter får väldigt många ungar, dom kommer tyvärr gå åt, säger Daniel Ligné.

Miljoner småfåglar tas av tamkatter

Tamkatter är också en fara för vilda djur. En katt som vistas ute i gryning, skymning och kanske hela natten hinner ta många bytesdjur, speciellt fåglar. Enbart i Sverige rör det sig om många miljoner småfåglar som får sätta livet till varje år, utöver alla små däggdjur, ödlor, ormar, spindlar, groddjur och insekter.

 – En enkel åtgärd kan vara att sätta en pingla i kattens halsband som försvårar jakten. Eller helt enkelt hålla den inne under natten, säger Daniel Ligné.

Uppsikt över hunden

Och sist men inte minst, hundägare bör hålla hunden kopplad 1 mars till den 20 augusti. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa, högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. I paragraf 16 i lagen (2007:1150) står det att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

 

KOM IHÅG:

  • Alla små nyfödda vilda djur i naturen behöver INTE din hjälp.
  • Hund bör hållas kopplad 1 mars till 20 augusti.
  • Håll koll på din katt och sätt en pingla i kattens halsband.
  • Du kan bli dömd för brott mot jaktlagen om du tar hand om ett ”övergivet” djur.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick