”Fokus ligger på att hitta vägar framåt” - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Många jaktliga frågor, ny generalsekreterare och en intern splittring. Förbundsstyrelsen har schemat fullt. Foto Madeleine Lewander

”Fokus ligger på att hitta vägar framåt”

Tre styrelsemöten på två veckor. Många viktiga jaktfrågor. Turné för att träffa länsordförande. Behovet av att ena förbundet. Schemat är fullt för den nya ordföranden.
– Det är full fart framåt. Vi har en ny – men mycket kompetent – förbundsstyrelse som börjar formera sig för att kunna axla det stora ansvar som vilar på dess axlar, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson.

2021-06-22

En ny styrelse behöver alltid en viss startsträcka. Nya ledamöter behöver lära sig rutiner och arbetssätt. Men för Svenska Jägareförbundets nya förbundsstyrelse finns knappt någon tid att komma in i uppdraget. Under måndagskvällen genomfördes det tredje mötet på två veckor
– Självklart måste vi ge alla nya styrelseledamöter tid att lära sig hur vi arbetar, men vi har för många också stora utmaningar för att ta det lugnt. Det handlar om jaktliga frågor, behovet att hitta en ny generalsekreterare och naturligtvis att ena förbundet. Så det är full fart framåt, säger Peter Eriksson.
Efter att Bo Sköld sade upp sig behöver rekryteringsprocessen komma igång snabbt, eftersom det är en svår uppgift att hitta en person med rätt kvalifikationer.
– Vi har påbörjat processen. En referensgrupp inom styrelsen kommer att ta fram en kravprofil. Min ambition är att styrelsen också ska lyssna in såväl fackföreningarnas, personalens, chefernas som länsföreningarnas önskemål. Vi vill få in rätt person som kan leda tjänstemannaorganisationen mot de mål som förtroendemannaorganisationen bestämmer, säger Peter Eriksson.
 
Ett annat mycket brådskande arbete handlar om att försöka hitta en väg framåt från det kaos som kulminerade vid årsstämman. Som en direkt effekt av detta har Peter Eriksson gjort en turné för att träffa alla länsordförande. Han började med Kalmar, Blekinge, Skåne, Kronoberg och Jönköping.
– Jag tycker det har varit bra möten och diskussioner. Jag kommer fortsätta turnén i början av juli för att träffa fler län. Det är väldigt bra och nyttigt för mig – och kanske även för länsordförandena – att få en stund att prata i lugn och ro. Jag hoppas att dem uppskattar detta initiativ. Detta hjälper oss att hitta vägar framåt, säger Peter Eriksson.
En fråga som har diskuterats mycket inom förbundet är om man ska utreda vad som orsakat de låsta positionerna och de grupperingar som blev synliga vid stämman.
– Vi har diskuterat frågan. Vi vill dock inte ta några förhastade beslut utan vill analysera detta noga. Bland annat, hur en sådan utredning ska göras, vem ska göra den och hur man undviker att det rivs upp nya sår? I slutet av juni har vi nästa styrelsemöte. Då kommer styrelsen besluta hur vill hantera en intern utredning, säger Peter Eriksson.
 
Peter Eriksson har börjat att få en bild över några viktiga saker som han vill driva som förbundsordförande.
– Jag ser ett behov av en bättre löpande dialog med länsföreningarna. Exakt hur detta ska göras, vilken struktur som måste kanta våra möten behöver vi fundera mer kring. Men vi får inte vara rädda att göra vissa justeringar för att öka förståelsen för varandra och våra olika roller.
Han menar också att den nya styrelsen måste bli mer synlig.
– Jag hoppas att vi ska få en synlig styrelse som har stor förståelse för den komplexa organisation vi har. För förstår vi inte de enskilda delarna, så förstår vi inte helheten, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick