Fullspäckat schema för förbundsstyrelsen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Fullspäckat schema för förbundsstyrelsen

Fem dagar efter att årsstämman valt en ny förbundsstyrelse var det dags för det första extrainsatta mötet. Sett utifrån alla frågor på styrelsens bord väntas schemat bli fullspäckat.
– Det pågår en febril verksamhet även vid sidan av mötena. Men det är skönt att även styrelsearbetet är igång, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson, förbundsordförande. Foto: Martin Källberg

2021-06-11

Frågan kring hur förbundet ska bli mer samstämmigt och enigt dominerade mötet.
– Eftersom vi har en extra allvarlig situation behöver jag säga några saker kring hur förbundsstyrelsen kommer att tackla situationen. Detta är normalt sett aldrig något vi kommunicerar, men vi har mig veterligen aldrig haft en likande situation, säger Peter Eriksson.
Han förklarar att styrelsen har stor respekt och ödmjukhet inför de uppgifter som väntar. Och att den är enig om att få ett slut på de interna stridigheterna är högprioriterat.
– Alla i styrelsen inser allvaret och är medvetna om att uppgiften är svår och kräver ett omfattande arbete.
– Ansvaret för att hitta en lösning vilar tungt på alla nivåer i förbundet. Förbundsstyrelsen kommer ta sitt ansvar, men utan aktiv medverkan och delaktighet av länsföreningarna kommer vi inte att lyckas.
Därför kommer Peter Eriksson att resa runt till länsföreningarna. Hans ambition är att lära känna länsordförandena lite bättre och förstå länsföreningarnas olika situationer och utmaningar. Han menar att detta måste vara startpunkten i arbetet med att ena förbundet.
– Vi behöver träffas och i lugn och ro prata med varandra. Olika utspel på sociala medier och debattsidor leder oss inte framåt. Vi behöver bygga förtroende för varandra. Då behövs dialog, vilket tar tid.
– En annan viktig process är att rekrytera en ny generalsekreterare. Detta arbete har inletts. Jag kommer återkomma till detta när vi kommit lite längre i processen. Målet är i alla fall att lyssna in organisationens önskemål för att sedan kunna göra en bra kravprofil, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick