Omfattande arbete ligger bakom framtagandet av internationell förvaltningsplan för ejder - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Omfattande arbete ligger bakom framtagandet av internationell förvaltningsplan för ejder

När internationella planer för flyttande fåglar tas fram, så listas ett antal åtgärder som sedan de berörda länderna kan utföra, ejdern är inget undantag.
– Ett stort arbete har redan gjorts för att skapa en modell för adaptiv förvaltning där jaktkvoter för enskilda länder kan delas ut, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

2021-06-22

En internationell förvaltningsplan för ejder har tagits fram det senaste året och idag finns ett förslag.

– Om det förslaget gillas vid det så kallade Vattenfågelavtalets (AEWA*) stormöte 5-9 oktober i år, kommer det påverka förvaltningen av ejder på olika sätt. Normalt bjuds inte enskilda länders jägarorganisationer in till sådant arbetet men genom Svenska Jägareförbundets internationella nätverk såsom FACE, CIC och Waterfowlers Network har vi varit med och påverkat processen, säger Daniel Ligne, riksjaktvårdskonsulent.

Det är framför allt Finlands regering som drivit på detta arbete och om planen antas i höst är tanken att denna modell snarast kan implementeras.
– Ny kunskap och ny data samlas in för att denna förvaltningsmodell ska fungera optimalt och få alla medlemsländers förtroende, säger Daniel Ligné.

– Svenska Jägareförbundet följer denna process noga och arbetet med att utveckla rapportering av data och insamling av den information som förvaltningen kan behöva har påbörjats.  Svenska och Danska Jägareförbunden, tillsammans med forskare, har bland annat startat ett projekt för att kartlägga flyttning, häckningsframgång och andra faktorer som kan spela in, säger Niklas Liljebäck Svenska Jägareförbundet.

*AEWA, Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds är ett avtal kring bevarande av flyttande vattenfåglar för länder i Eurasien och Afrika. Det är ett underorgan till FN. Läs mer här.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick