Våtmarkskonferens i september på Öster Malma - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Grip on Life IP i samarbete med Svenska Jägareförbundet, BirdLife Sverige och LRF bjuder in till en våtmarkskonferens på Öster Malma. Foto: Niklas Liljebäck

Våtmarkskonferens i september på Öster Malma

Finns det anledning att tro att nya EU-medel tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i skogsmiljön? Det är en av frågorna som tas upp när Våtmarksfonden bjuder in till våtmarkskonferens 29-30 september på Öster Malma i Södermanland.

2021-06-21

Regeringens ambition att under en treårsperiod tillföra arbetet med återskapandet av våtmarker med sammanlagt 775 miljoner kronor är en historisk satsning i detta sammanhang. Vilken effekt kommer det att få för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande samt klimatanpassningen av samhället?
Våtmarksarbetet har genom EU-medel länge varit koncentrerat till jordbrukslandskapet. Finns det anledning att tro att nya medel i systemet tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i skogsmiljön?
Strandskydd, miljökonsekvensbeskrivning, egenkontrollprogram – hur kan byråkratin i våtmarksarbetet minskas?
Dessa med flera frågeställningar kommer att belysas vid våtmarks-konferensen.

Det blir Grip on Lifes tredje konferens.
Den här gången under värdskap av Våtmarksfonden.

Se hela inbjudan här!
Läs programmet!

Anmäl dig via mejl till info@vatmarksfonden.se senast den 10 september.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick