Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Dag Lidén börjar som generalsekreterare den 1 juni. Foto Magnus Rydholm

Dag Lidén blir ny generalsekreterare

Efter sex månaders rekryteringsprocess har förbundsstyrelsen anställt Dag Lidén som ny generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet.
– Jag är glad och nöjd över att vi fått tag på en mycket kompetent och erfaren ledare. Dag Lidén kommer att påbörja anställningen 1 juni, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2021-12-21

För att få professionell hjälp med rekryteringen valde förbundsstyrelsen att ta hjälp av företaget Transearch International, som är specialiserat på chefsrektyreringar.
– De har hanterat hela processen och arbetet på ett mycket bra sätt. Vi har intervjuat fyra olika kandidater, som alla hade goda förutsättningar för att klara av arbetet som generalsekreterare. Men vi valde Dag Lidén, eftersom han hade många av de kvalifikationer vi sökte efter. Förbundsstyrelsen är mycket glada över att få in en erfaren chef och ledare som nu ska leda personalorganisationen, säger Peter Eriksson.
Vem är då Dag Lidén?
– Jag är 60 år. Har arbetat som militär i snart 40 år. Bor i Stockholm, men kommer från Lycksele i Västerbotten. Jag lämnar nu en tjänst med dubbla roller, som stabschef för armén och chef över arméstaben.
Han är gift, har tre vuxna barn och två barnbarn. Jagat har han gjort i hela sitt liv.


– Jag kände direkt att detta var något jag ville. Det kändes i hjärtat. Så, jag ser verkligen fram emot uppdraget. Naturligtvis har jag förstått att det finns många utmaningar. Men jag räds inte utmaningar. Det inspirerar och ger mig energi. Förstår också att det i organisationen finns drivkraft och ett gediget engagemang, vilket är bra komponenter i alla organisationer.
– I rekryteringsfasen har det varit viktigt för mig att jag kan identifiera tjänsten som betydelsefull och engagerande samt innehåller den positiva dynamiken när engagerade människor interagerar mot gemensamma mål.
Dag Lidén är överste och har haft många tuffa och svåra uppdrag inom Försvarsmakten. Att organisera en komplex verksamhet från idé till en fungerande och effektiv organisation har varit en del av senaste roll.
– Jag ser mig som en inlyssnande och reflekterande person. Jag vänder på frågor och försöker se dessa från olika perspektiv innan jag fattar beslut.
Han vill arbeta med målbilder och strategier för att nå sina mål – inte detaljstyrning. Men, inser också att tjänsten har en spännvidd från vision och strategi till operativ verksamhet.
– Som person har jag också ett starkt värdegrundspatos. Jag ogillar när människor inte behandlas respektfullt och korrekt, säger Dag Lidén. Jämlikhet, jämställdhet samt likabehandling är viktiga frågor för mig.

Innan han lämnar arbetet inom Försvarsmakten har han ett antal åtagande som måste slutföras. Därför dröjer det till 1 juni innan han tillträder sin nya roll. Han kommer dock innan dess delta i några av förbundets verksamheter.
– Jag kommer så tidigt som möjligt – helst direkt – innan jag fastnar i sakfrågor, börja med att resa runt i landet och träffa människor. Både personal och förtroendevalda. Främst för att höra deras verklighet, vilka är deras angelägna frågor. Kort sagt lära känna människorna och öppna en dialog. Jag gillar verkligen att jobba med människor. Att ha en öppen, korrekt och ärlig kommunikationen inom organisationen är grundläggande. Jag inser att jag behöver lära mig mer om Svenska Jägareförbundet och min erfarenhet säger mig att det är bra att börja med människor ute i organisationen – det vill säga utifrån och in. Det ger mig en kontext och helhet när jag jobbar och diskuterar med medarbetarna på kansliet, säger den nyutnämnde generalsekretaren Dag Lidén.

Fotnot: Åke Granström fortsätter som tillförordnad generalsekreterare tills Dag Lidén är på plats.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick