Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Lillian Tveit/Martin Källberg

Nya varg-, säl- och blymöten i Bryssel

För att få till förändringar i vargpolitiken arbetar Svenska Jägareförbundet på många olika fronter. Under veckan har ett antal möten med politiker och EU-tjänstemän i Bryssel hållits.
– Arbetet är svårt och måste vara långsiktigt. Men vi håller på att öka trycket och jobba tillsammans med andra länder som också vill få ordning på vargförvaltningen, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2021-12-03

Ordförande Peter Eriksson och en mindre delegation från Svenska Jägareförbundet träffade under tisdagen EU:s högsta tjänsteman med ansvar för vargfrågan, Nicola Notaro.

Förbundets representanter krävde att vargen ska flyttas från strikt skyddad i bilaga 4 till förvaltningsbar i bilaga 5 i EU:s art- och habitatdirektiv. Likaså diskuterades frågan om det överträdelseärende gällande licensjakten som kommissionen haft öppen mot Sverige i snart ett decennium. 
– Det är uppenbart att kommissionens tjänstemän står långt ifrån förbundet i synen på vargfrågan. Någon förståelse för problematiken i Sverige går inte att finna i dagsläget. 

Under veckan mötte förbundet även svenska EU-parlamentariker från S, M, SD, C och KD. 
I parlamentet finns ett tydligt och växande stöd för att skyddsstatusen på arter som uppnått gynnsam bevarandestatus, såsom den svenska vargen, ska ändras och bli förvaltningsbar. Dessutom verkar allt fler i parlamentet anse att det ska tas större socio-kulturell och ekonomisk hänsyn till de människor i Europa som lever och verkar där vargen breder ut sig. 
– I ett första skede ska stammen minskas till den nivå som riksdagen beslutat och kunna förvaltas som allt annat vilt, säger Peter Eriksson.

En annan problemart som diskuterades var skarven, och vikten av att verka för en mer flexibel tolkning av EU:s fågeldirektiv för utökad jakt. 
Förbundet lyfte även frågan om EU:s sälhandelsförbud och nödvändigheten av att försäljning av sälprodukter åter ska bli tillåtet.

En annan fråga som togs upp gällde EU:s översyn av bly i all ammunition, där Europeiska kemikaliemyndigheten föreslagit ett väldigt långtgående förbud. 
– Förbundet var tydliga med att beslutsfattarna måste jobba med frågan, så att inte viltförvaltningen, skytterörelsen och jakten drabbas hårt, bland annat vad gäller övningsskyttet på skjutbanor, jaktstigsskytte med blyhagel och användningen av de klena kalibrarna (t.ex .22 LR) där det inte finns någon fungerande blyfri ammunition att köpa idag. Vi anser att EU-kommissionen måste tillåta omfattande undantag och långa övergångsregler. Detta är ett krav från oss som de svenska politikerna måste driva, säger Peter Eriksson.

– Förbundet kommer att fortsätta driva dessa frågor på alla beslutsnivåer tills vi når framgång. EU-nivån är viktig och vi vill ha förändringar i många andra områden, avslutar Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick