Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Vi kan konstatera att tilldelningen i södra Sverige nu ökar i takt med att stammen också ökar där. Men den sena jakttidsperioden förstör förutsättningarna för att kunna spåra och genomföra jakten effektivt, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet. Foto: Jiri Hrebicek/Mostphotos

Ökad lodjurstilldelning i söder vid årets jakt

Årets licensjakt på lodjur startar 1 mars och pågår till 31 mars 2022.
- Vi kan konstatera att tilldelningen i södra Sverige nu ökar i takt med att stammen också ökar där. Men den sena jakttidsperioden förstör förutsättningarna för att kunna spåra och genomföra jakten effektivt, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

2022-02-23

Gunnar Glöersen tycker att det är synd att Naturvårdsverket dröjer med beslut om tidigareläggande av jakttiden.
Genom att flytta jakttiden från 1 mars–31 mars till hela februari skulle spårsnön kunna utnyttjas på ett helt annat sätt.
- Många är även emot dagens jakttid som man menar infaller under lodjurens brunst. Det är på alla sätt underligt att beslutet dröjer.
- Vad gäller tilldelningen är det svårt att säga huruvida den är tillräcklig eller inte, i söder har vi haft bedrövliga snöförhållanden som gjort det svårinventerat.

Gunnar Glöersen menar att det nu ändå är positivt att trenden och möjligheten att rapportera lodjursförekomst via viltkamera ökar.
- Länsstyrelsen har ändå kunnat få en något så när god bild över hur det ser ut.
Målet nationellt har varit att minska lodjursstammen i renskötselområdena samtidigt som den ökar i söder.
- Vi börjar nu närma oss det målet vilket också borde ändra förutsättningarna för lodjursförvaltningen framöver. Det återstår nu att se, säger Gunnar Glöersen.

Läs mer om årets lodjursjakt här!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick