Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Företaget Sententia fick i uppdrag att undersöka och klargöra varför det uppstod en spricka mellan olika länsföreningar och personer i samband med förra årets årsstämma. Nu har resultatet diskuterats. Foto: Madeleine Lewander

Utredningen kring splittringen är klar

Företaget Sententia fick i uppdrag att undersöka och klargöra varför det uppstod en spricka mellan olika länsföreningar och personer i samband med förra årets årsstämma. I helgen träffades alla länsföreningar och förbundsstyrelsen för diskussioner kring utredningens resultat. – Bilden är tydlig. Den absoluta majoriteten är tydliga att de inte vill ha dessa bråk. Man vill titta framåt, säger Stefan Petersson som har gjort utredningen.

2022-03-11

Stefan Petersson har gjort enkätundersökning med länsföreningarnas styrelser. Han har därtill haft 22 workshops för att få en bild av händelserna. Men de som hoppats på en enkelt och entydig förklaring till varför det blev som det gjorde blir nog besviken.
– Jag började mötet med att förklara att det finns säkert tio olika saker som nämns som orsaker. Där olika personer med bestämdhet hävdar att just deras förklaring är den verkliga orsaken. Jag måste därför konstatera att det funnits många orsaker, och därtill har de samverkat ibland.

Men vad är det som nämns som tänkbara förklaringar?
Jo, den tidigare styrelsens och enskilda personers och länsföreningars agerande. Hur valberedningen hanterade frågan. Det digitala formatet, samt att sprickan kanske uppstått tidigare, men att den nu drogs isär eftersom det saknats möjligheter till dialog och förankring.
– Ledamöterna i länsföreningarnas styrelser menade att det förekom enskilt starka åsikter som inte var representativa för medlemmarna, samt att åsikterna troligen inte backas upp av en majoritet i styrelsen.
Stefan Pettersson upplevde att mötet kändes positivt, även om vissa deltagare hade velat ha mer konkreta svar.
– ”Elva mot elva”-uppdelningen finns inte kvar när man tittar på utfallet av undersökningen. Många av de heta känslorna har hunnit lägga sig. En stor majoritet vill se framåt och tycker det fungerar mycket bättre idag. Det finns ingen vinnar- eller förlorarsida. Förbundet blir förloraren oavsett vem som vinner. Framrutan behöver således vara större än bakrutan, som flera har sagt i enkäten, säger Stefan Pettersson.

Under helgens möte på Öster Malma genomfördes workshops som kommer utmynna i förslag till åtgärder för att komma vidare.
– Det var många diskussioner om roller, ansvar och att alla ska acceptera den demokratiska processen. Jag har inte hunnit summera utkomsten, men det finns många bra förslag för att fortsätta resan mot en mer enig organisation, säger Stefan Pettersson.

Förbundsordföranden Peter Eriksson är både glad och nöjd med att länsföreningarna kunde träffas och diskutera frågorna.
– Det är väldigt bra att kunna se varandra i ögonen när man pratar om svåra och jobbiga frågor. Jag tyckte det blev ett bra möte.
Han anser att konferensen var ett viktigt steg för att fortsätta processen med att läka förbundet.
– Nu behöver jag lyssna in organisationen. Först ska vi smälta de diskussioner vi hade och sedan ställa oss ett antal frågor. Vad behövs nu? Vad blir nästa steg? Jag tror inte att vi är i mål med arbetet. Men jag hoppas att vi kan släppa historien och lägga mer fokus på hur vi ska agera i framtiden? Det är dock inte jag som ska ge svaren på dessa frågor. Utan det måste vi göra tillsammans.
Peter Eriksson tror nämligen att framgången i processen är beroende av mer dialog och förståelse för varandras utmaningar.
– Jag tar med mig alla de positiva saker som länsföreningarna lyfte. Vi vill framåt, vi vil bli eniga. När vi har så bra förutsättningar och inställning hos länsföreningarna finns det goda möjligheter att hitta tillbaka till en situation när vi bygger tillit och framtidstro. Jag är optimist och är säker på vi är på rätt väg, säger Peter Eriksson.


Röster från länsföreningarna


Bill Nelson, Kalmar:
– Jag hade förväntat att resultaten skulle vara mer konkreta. Vi behöver sätta punkt och gå vidare. Nu kändes det som man undvek de jobbigaste frågorna. I övrigt var det bra diskussioner. Men vi behöver jobba framåt.
– För att kunna det behövs nog ytterligare något möte och enas om valen till styrelsen. Men vi behöver alla skärpa oss och lägga detta bakom oss. Vi ska framåt, säger Bill Nelson

Magnus Kelldén, Södra Älvsborg:
– Guld att träffas. Lite besviken över att vi inte kom som djupt ner i frågorna som vi behövde. Vi hade behövt reda ut några saker och ha en rak dialog. Men det som hände på årsstämman får aldrig inträffa igen.
– Så jag tycker det behövs lite till för att komma i mål. Vi behöver ha respekt för varandra och prata om våra olika åsikter. En del av orsaken hittas nog i att vi inte kunde träffas öga mot öga. Jag hoppas nu att valberedningen är lyhörd när det finns frågetecken kring kandidater. Valberedningens förslag är en viktig punkt för att komma vidare, säger Magnus Kelldén.

Hans Olsson, Gotland:
– Helgen var bra. Bättre än förväntat. Vi fick tid att reflektera både på hur vi själva och hur andra har agerat. Det var bra diskussioner, som var lugna och uppriktiga. Det känns positivt att det finns en gemensam strävan framåt.
– Jag tycker nog frågan är färdigutredd. Men vi behöver lägga tid och arbete på att arbete för att bestämma hur vår framtid ska se ut. Vi behöver återskapa respekt för varandra och hitta former för hur vi ska hantera olikheter i åsikter. Det kan ju finnas mer än en väg som leder till samma mål, säger Hans Olsson.

Daniel Widman, Norrbotten:
– Detta var en viktig backspegel, men vi får inte fastna där. Det var ett öppet klimat och bra diskussioner. Vi måste respektera att agerandet ledde till känslor som ser väldigt olika ut. Det som hände var en olycka som ingen vill återuppleva. Just detta kändes viktigt, att alla var eniga om att detta aldrig ska inträffa igen. Men vi har inte fått 100-procentig klarhet varför händelsen inträffade.
– Vägen framåt kräver en öppen dialog. Vi ska inte skylla på pandemin, men den har påverkat. Vi behöver forum där vi kan prata och få förståelse kring varför vi tycker olika och hitta kompromisser, samt komma överens. Mötet var nödvändigt och det känns som vi är på helt rätt väg, säger Daniel Widman.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick