Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Den nyvalda förbundsstyrelsen. Från vänster: Mikael Samuelsson, Gun Fahlander, Rebecca Lundholm Krig ,Frederik Treschow, K-G Abrahamsson, Peter Eriksson, Lennart Johannesson, Madeleine Lilliehöök, Björn Sundgren, Erik Ågren och Anders Gruvaeus. Foto Lars Nilsson/Svensk Jakt

En enande förbundsstämma

När Svenska Jägareförbundets årsstämma i Kalmar 2022 avslutades kunde alla notera en god stämning och en stor framåtanda.
– Jag konstaterar att vi blir alltmer eniga och att förbundet är på rätt väg, även om det finns mycket kvar att göra, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-06-05

Det fanns en viss oro för att årsstämman i Kalmar skulle innehålla spår av förra årets hårda ord och splittring. Men något sådant kunde man inte spåra – tvärt om.
– Visst fanns det debatt och åsiktsskillnader i många frågor. Men jag tycker att ombuden visade stor respekt och vilja till att hitta lösningar för förbundets bästa. Jag är riktigt glad och stolt över hur vi genomförde denna stämma, säger Peter Eriksson.  
När det gäller val till förbundsstyrelsen gick stämman på valberedningens förslag.
– Jag tycker debatten varit bra. Jag ser att såren från förra årsstämman börjar läka och ombuden visade stor vilja att hitta kompromisser. Vi har naturligtvis mycket kvar att göra och leverera för att försvara och utveckla jakten och viltvården, öka den interna kommunikationen samt stärka demokratin i förbundet. Men vi är på rätt väg.
Det är den viktigaste signalen jag fick från årsstämman i Kalmar. Och det är gott betyg till både förtroende- och personalorganisationen, säger Peter Eriksson.

Stämman gjorde också ett gemensamt uttalande.

 

Bevara jaktens roll som kulturarv

 

Jakten är en viktig kulturgärning som har anor från jägarfolkens tid. I Sverige har jakt, viltvård och viltförvaltning en stark folklig förankring, bedrivs av alla samhällsklasser, har en stor betydelse för många människor och för alla gröna näringar. Det finns idag flera olika trender och skeenden som starkt hotar möjligheterna till jakt. Detta utmanar den svenska viltförvaltningsmodellen.
Vargstammens utveckling gör det svårt eller omöjligt att bedriva jakt och bevara det immateriella kulturarvet som rör jakten med lös hund. Även Renmarkskommitténs arbete kan leda till att man kraftigt begränsar möjligheten till jakt för alla boende i Sverige.
EU-kommissionen har därtill lagt förslag om strikt skydd av natur där jakt skulle förbjudas.
Kunskapen om jaktens positiva effekter för människor, samhälle och biologisk mångfald behöver öka hos myndigheter, politiker och i EU.
Vi kräver därför att alla politiska partier och dess företrädare på ett mycket tydligare sätt, bevakar, står upp för och säkerställer att kulturarvet och möjligheterna till jakt inte försämras.
Sverige har troligen världens högsta acceptans för jakt – 88 procent enligt en ny SIFO-undersökning. Den extremt höga siffran förklaras av att jakten och viltvård utförs med hög etik och utifrån att viltet ska ha goda livsförutsättningar.
En enig förbundsstämma vill därför att de politiska nivåerna i större utsträckning måste öka sin kunskap om jaktens positiva värden till samhället och naturen – och därmed inse behovet av att bevara jaktens roll som kulturarv.

Svenska Jägareförbundets årsstämma 2022

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick