Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jaktens väl och ve är till stor del beroende av hur våra valda politiker väljer att se på den. Ta reda på vad som gäller inför valet 11 september. Foto: Madeleine Lewander

Jaktfrågorna inför valet - partiledarnas svar

För jägarna och jakten har politiken nästan blivit en ödesfråga. Jaktens väl och ve är till stor del beroende av hur våra valda politiker väljer att se på den. Ta reda på vad som gäller inför valet 11 september.
Läs Svensk Jakts enkätundersökning med partiledarnas svar om jakten.

2022-09-05

"Allt från det att vi stoppar handen i fickan för att ta fram ammunitionen, till rädslan för att släppa våra hundar på grund av att vargstammen tillåts växa närmast ohämmat. Eller till den oro många jägare nu känner inför hotet att inte längre få jaga på statens vidsträckta marker i de svenska fjällen.", skriver Svensk Jakt i artikeln med enkäten som redovisar partiledarnas svar.

Ungefär 600.000 svenskar jagar enligt en nyligen gjord Novusundersökning.

Läs hela Svensk Jakts enkätundersökning och partiledarnas svar om jakten

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick