Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Våtmarker har alltid betytt mycket för jägarna som också bidragit stort till att skapa nytt liv och biologisk mångfald via tusentals anlagda viltvatten genom åren. På bilden grågäss. Foto: Madeleine Lewander

Så jobbar Jägareförbundet för våtmarkerna

Våtmarker har alltid betytt mycket för jägarna som också bidragit stort till att skapa nytt liv och biologisk mångfald via tusentals anlagda viltvatten genom åren. Den 2 februari firas Internationella våtmarksdagen för att uppmärksamma våtmarker.

2023-02-02

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond (”Våtmarksfonden”) bildades 1995 genom ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Sveriges Ornitologiska Förening. Sedan många år är Lantbrukarnas Riksförbund – och tidigare även Världsnaturfonden – stödjande partner till fonden.
Våtmarksfondens mål är att stödja åtgärder för att bevara, skapa och sköta våtmarker med särskilt värde för fågellivet. H.M. Konungen är Våtmarksfondens höge beskyddare.

Hur många anlagda våtmarker finns det i Sverige? Det går lätt att se i den här appen.

Det är rätt många våtmarker många tillsammans lyckats skapa och återskapa genom åren genom gott samarbete mellan myndigheter, markägare, förvaltare av skog- och jordbruksmark och olika ideella intresseorganisationer.

Så grattis alla våtmarker och biologisk mångfald denna dag. Vi är många som jobbar för er.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick