Jägareförbundet och Mellanskog jobbar framåt tillsammans - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Med våra likheter som utgångspunkt så träffades ett gäng jaktvårdskonsulenter från Svenska Jägareförbundet Region Mitt och Mellanskogs jaktansvariga till ett två dagars möte i Ramnäs, Västmanland i början av mars. Foto: Per Zakariasson

Jägareförbundet och Mellanskog jobbar framåt tillsammans

MITT. Vi jägare och markägare har mycket gemensamt och våra intressen följer varandra och är tätt sammankopplade. Skog och vilt hänger ihop.
Med det som utgångspunkt så kan vi tillsammans jobba för att skogen, viltet, jägaren och markägaren har sin givna plats och att våra kunskaper tas till vara i ett allt mer urbaniserat samhälle.

2020-03-09

Med vår gemensamma spelplan som utgångspunkt så träffades ett gäng jaktvårdskonsulenter från Svenska Jägareförbundet Region Mitt och Mellanskogs viltansvariga till ett två dagars möte i Ramnäs, Västmanland i början av mars.
Välmående viltstammar med minskade betesskador var det genomgående huvudtemat. Efter grundlig genomgång av skogstillstånd, skadeläge, älgstammens och hjortviltets utveckling, samförvaltning, brist på rovdjursförvaltning med mera så var det mycket tydligt att framgång stavas lokal och regional förvaltning med tillit till varandra och respekt för varandras åsikter.
Vi är i behov av att öka dialogen mellan alla inblandade intressen på den nivå där verkstad kan ske, vilket oftast är i Älgförvaltnings- och Älgskötselområden.
I en del län fungerar dialogen och samverkan riktigt bra, men i andra län så kan detta utvecklas. Många tips och olika framgångsrika erfarenheter framkom under dagarna.
Tillsammans och med respekt för att vi har många likheter men också vissa olikheter så avser Jägareförbundet och Mellanskog verka för att öka dialogen och kunskapen där det gör skillnad. Skog och vilt hänger ihop och med stövlarna på tar vi oss snart ut på gemensamma exkursioner.

Per Zakariasson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick