Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Ett blommande exempel på en kycklingbiotop med honungsört. Foto: Claes Lindström

Uppskattat digitalt föredrag om fältvilt

I slutet av mars genomförde Svenska Jägareförbundet ett uppskattat webbinarium om fältvilt. Deltagarna fick vet mer om hur lantbrukare och jägare gemensamt kan genomföra åtgärder som gynnar fältviltet på sin mark.  

Casimir Wrede var en av deltagarna under kvällens digitala föreläsning. Foto: Privat

2021-04-16

 – En viktig del den här kvällen var att deltagarna skulle få ta del av erfarenheter från våra demogårdar och även andra verksamma deltagare. Till exempel berättade en demogård att de inte kommer att sätta ut några rapphöns i år, detta till följd av att de har lyckats så bra med att skapa en gynnsam biotop för befintlig fältfågel, säger Karl-Johan Brindbergs, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

Även utsättning av fasan har varit så lyckosam att några väljer att sätta ut färre fasaner för att de har så många vilda fåglar kvar efter vintern. Där fyller även predatorjakten en viktig funktion för att bibehålla antalet vilda fåglar.  Det är också smart att så remsor för bra kycklingbiotoper för både rapphöns och fasaner. Malmgårdsfrö gav tips och råd om vilka fröer och blandningar som passar till olika syften vid olika tider på året. Ett frö som både hjälper fältviltet och uppskattas för sin vackra blomsterblandning är Blomster Diana. De berättade också att flera sorter/blandningar passar för fleråriga remsor och att det är bättre med långa smala remsor än breda eller hela fält.

 –  Vi har även märkt en efterfrågan på utbildning om Sam-en som är en E-tjänst för ansökan om Jordbruksstöd. Det behövs det skapa en förståelse om hur den är uppbyggd och fungerar i praktiken.

Svaret från jägarna är ofta att lantbrukarna inte vill hjälpa till. Kan vi då genomföra ett webbinarium med duktiga lantbrukare och rådgivare i frågan, kanske vi kan öka jägarnas förståelse för arbetet/tolkningen av regelverket bakom stödsystemet. Följden kan då vara att jägarna kan erbjuda sina tjänster för ett lyckat samarbete i jordbrukslandskapet, säger Dan Persson, jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet.

– Jag känner till jaktvårdskonsulent Dan Persson sedan tidigare och hans stora kunskap om fältvilt och vad han har skapat på demogården Tuvekärr. Det här var ett inspirerande digitalt föredrag med kunniga föreläsare. Mitt intresse för viltvård har alltid funnits och i synnerhet fältvilt då jag haft egen liten uppfödning av rapphöns och fasaner, säger Casimir Wrede, deltagare.

 

Fler föredrag och kurser hittar ni på jagareforbundet.se där även en uppföljning kommer finnas senare.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick