Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Oscar Lindvall

Så blir de nya jakttiderna i ditt län

Den 7 maj kom regeringens beslut om de nya jakttiderna, som kommer gälla det kommande sex åren. I framtagandet av de nya jakttiderna har det bidragits med kunskap, fakta och diskussion mellan organisationer inom skog, jordbruk, miljö och jägare. Vilket regeringen har använt som en grundpelare i beslutet av jakttiderna.

2021-05-12

Det är tydligt att regeringen tagit stor hänsyn till förbundets önskemål. Svenska Jägareförbundet har arbetet med fakta och inte känslor, vilket har varit framgångsrikt.

  • Beslutet om jakttiderna har gett jägarna fler utökade jakttider. Detta är ett kvitto på att regeringen litar på jägarna, säger Daniel Ligné riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Jakttiden för orrtupp och tjädertupp förlängs med en halv månad till 15 februari. Vårbocksjakt blir tillåtet i hela Sverige under perioden 1 maj – 15 juni. På enskilt initiativ får man också börja skyddsjaga storskarv mellan 1 augusti och 28(29) februari vid eller inom 300 meter från rörliga fångstredskap samt inom fredningsområden för fisk. Man får även skyddsjaga storskarv året runt vid fiskodlingar och utsättningar.

Ripjakten i Norrbotten och Västerbotten kortas jakttiden med en hel månad ovanför lappmarksgränsen, och i Jämtland och Dalarna med en halv, jakttiden bestämts då till 25 augusti–15 februari. Järpe får nu endast jagas i Dalarna, Värmland, Gävle, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län mellan 25 augusti och 15 november. Nytt är också att vitkindad gås får skydds jagas på eget initiativ på Gotland.

Hundanvändningen för grävling på hösten samt räv på våren kortas ner. I de nya jakttiderna får du inte släppa hund som förföljer grävling förens 21 augusti, alltså 3 veckor senare än tidigare. Räv får man inte jaga med hund som förföljer efter 28(29) februari.

Älgjakten kommer ha fasta startdatum med 1a september i norr och 8e oktober i söder. Möjligheten att följa traditioner finns fortfarande då ett startdatum endast hänvisar till vilken dag älgjakt blir tillåten.

De nya jakttiderna börjar gälla från 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Du kan läsa mer om alla förändringarna i de nya jakttiderna för ditt län här:

Här är de nya jakttiderna i ditt län

Stora förändringar i nya jakttider - Svensk Jakt

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick