Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Med start den 21 augusti ska björnstammen inventeras . Foto: Mostphotos

Dags att räkna björnar

Den 21 augusti inleds förutom licensjakt på björn också inventering av björn i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Även Stockholm, Västmanland, Uppsala och Örebro län omfattas av inventeringen

2022-08-17

Inventeringen pågår till 31 oktober och bygger på fångst och återfångst metoden, som innebär att du under hela jaktperioden samlar och skickar in björnspillning. Om spillning från samma björn hittas flera gånger ger det ett säkrare resultat. Inventeringen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Svenska Jägareförbundet och Naturhistoriska Riksmuseet, det är de sistnämnda som tar emot spillningsprover och analyserar dess DNA.

Inventeringen skulle inte fungera utan jägarnas insats, det finns ca 100 000 personer i skogarna i de aktuella länen. Svenska Jägareförbundet distribuerar insamlings kit genom våra kretsar till jaktlag och skjutbanor och förhoppningen är att alla jägare ska ha ett kit redo i fickan i höst. Kretsarna är en viktig part för att nå ut till alla jägare i de berörda länen. Inventeringen görs på hösten eftersom bär som björnen äter konserverar DNA på ett effektivt sätt.

Efter att alla prover analyserats beräknas björnpopulationen i området, ett arbete som är klart våren 2023.

Inventeringen ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om licensjakt. Eftersom björnstammen bara inventeras vart femte år så är varje inventering väldigt viktig för förvaltningen av stammen.

Den senaste spillningsinventeringen som genomfördes 2017 blev väldigt lyckad. Vi fick då underlag som gjorde att vi nästan dubblade tilldelningen till nästkommande licensjakt. Björnobsen visar nu att tvärt emot vår intention så ser stammen ut att ha ökat sedan 2017. Vi hoppas därför på en lika lyckad inventering i år och ett resultat som ger oss det faktaunderlag som förvaltningen behöver för att kunna besluta om åtgärder som leder oss mot regionalt beslutade mål, berättar Simon Viklund på Länsstyrelsen Gävleborg.

En adaptiv viltförvaltning bygger på att man tar beslut efter bästa tillgängliga data och sedan kontinuerligt utvärderar sina insatser. Från och med i år finns också en ny beskattningsmodell som fokuserar på antalet fällda honor och dessas reproduktiva värde samt senast tillgängliga inventering.

Med hjälp av dessa verktyg hoppas vi det blir tydligare hur och när vi ligger på en korrekt avskjutning i förhållande till våra förvaltningsmål. Det är viktigt att alla hjälps åt för att vi ska få en bra inventering. Eftersom Länsstyrelsen måste ha ett underlag att räkna på gäller verkligen devisen; syns de inte så finns de inte, berättar Erik Matsson på Länsstyrelsen i Dalarna

 

Förvaltningsnivåer:

Dalarna: Miniminivå 24 föryngringar.  

Gävleborg: Miniminivå 25 föryngringar.

Värmland: Miniminivå 1 föryngring.

Övriga län har inga fastsatta miniminivåer.

 

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus i Sverige är 1400 individer.

Läs mer här:

www.nrm.se/bjorninventering

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick