Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Mostphotos

Lyckad björnspillningsinventering tack vare jägarna

Den 31 oktober avslutades björnspillningsinventeringen i berörda län. Insatsen och engagemanget från framför allt jägare har varit stor och resulterat i en strid ström med prover som skickats till Naturhistoriska Riksmuseet.

2022-11-15

- Från Dalarna har 2048 prover skickats in för analys, att jämföra med förra inventeringens 1100. I Gävleborg har 2766 prover skickats för analys, sist var det 2013. Båda länen ökar alltså insamlingen rejält sedan den förra inventeringen som gjordes 2017, om det beror på fler björnar eller ökat engagemang eller båda delarna kommer resultatet att visa så småningom, säger jaktvårdskonsulent Hanne Kringstad.

Nu kommer Naturhistoriska att köra sina analyser i labbet och ett resultat kommer komma i juni 2023. Under tiden kan man följa sitt prov på rovbase.se. Här visas om provet analyserats, om det var en björn, om björnen hittats vid tidigare tillfällen eller om den blev skjuten under jakten. Materialet ligger också till grund för förvaltningen av björn, därav kommer resultatet att ha påverkan på kommande licensjakter. Eftersom inventeringen bara görs vart femte år är det viktigt att inventeringen blir omfattande och att tillräckligt med prover sickas in.

- Vi kan se att prover skickats in från hela länen, i Gävleborg antar vi att där det är få prover inskickade är det inte heller så många björnar. Det har dessutom varit ett jämt flöde av inskickade prover under hela perioden vilket är bra eftersom metoden bygger på fångst - återfångst och det optimala är att varje björn hittas tre gånger. Det är otroligt kul att se att så många engagerat sig, att prover skickats in från hela länen och nu får vi bara tålmodigt vänta på resultatet, avslutar Hanne Kringstad.

Håll koll på länens hemsidor för uppdateringar kring resultatet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick