Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Vlasto Opatovsky / Mostphotos

Vildsvinshelg gav 3000 portioner till skolor i Uppland

Kommunerna i Tierp, Älvkarleby och Östhammar anordnade tillsammans med Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund en vildsvinshelg 25–27 november. Den lyckade helgen resulterade i över 3 000 portioner vildsvinsfärs som kommer serveras i kommunernas skolverksamhet under december.

2022-12-13

Totalt deltog ungefär 400 jägare i vildsvinshelgen i slutet av november. Syftet är i första hand att minska vildsvinens framfart i tätorterna och gynna hantering och distribution av lokalt viltkött. Ett steg på vägen är att kommunerna serverar viltköttet i skola och äldreomsorg. Totalt lämnades 22 vildsvin in, varav 6 från Tierps kommun, 1 från Älvkarleby kommun och 15 från Östhammars kommun. Det ger sammanlagt 325 kilo vildsvinsfärs som kommer att serveras i kommunens verksamheter. Utöver de som lämnades in sköts ca 60 ytterligare vildsvin under helgen som också bidrar till syftet med projektet.

- Det är färre antal inlämnade vildsvin än förra året men då vildsvinsstammen minskat och vi i år hade minimigräns på minst 40 kg levande vikt är vi mycket nöjda med antalet inlämnade vildsvin, berättar Lars Björk jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Jägarna erhöll presentkort på 200 kr per inlämnat vildsvin. De berörda kommunerna har riktat ett stort tack till alla jägare som deltog i jakten och i synnerhet till alla jägare som valde att skänka vildsvin till projektet. Strömsberg slakteri möjliggjorde inlämningen av de skjutna vildsvinen och breddade sin verksamhet just för detta initiativ.  Utöver vildsvinsfärsen donerades även vildsvinshjärtan till skolundervisning på Aspenskolan där lärarna kommer använda dessa i praktisk lära.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick