Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Resultatet från den senaste björnspillningsinventeringen visar på en ökad björnstam. Foto: Göran Ekström

Stark insats av jägarna gav förväntat resultat

Som många jägare har vittnat om har björnstammen i Dalarna och Gävleborg ökat sedan den senaste inventeringen 2017, det stod klart efter att Naturhistoriska Riksmuseet presenterat sin analys av inskickad björnspillning och beräkning av antalet björnar.

2023-06-02

I höstas genomfördes björnspillningsinventeringen och uppåt 5 000 prover skickades in från Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala och Stockholms län med störst vikt på Dalarna och Gävleborg.

- Det är en stor ökning av inskickade prover jämfört med inventeringen 2017 och jägarna har verkligen engagerat sig för att säkerställa ett bra underlag i inventeringen, riktigt bra jobbat! säger jaktvårdskonsulent Hanne Kringstad.

Resultatet visar att vi har mellan 1 004–1 125 björnar i området, av dem är 408–481 i Dalarna och 546–635 i Gävleborg. Den lilla mängd som återstår utöver Dalarna och Gävleborgs björnar finns i Värmland och någon ”ströbjörn” söderöver. Störst koncentration finns i nordvästra Gävleborg på gränsen mot Jämtland.

För både Dalarna och Gävleborg visar detta att björnstammen har ökat sedan senaste inventeringen 2017, då Dalarna beräknades ha 305–515 björnar och Gävleborg 422–512. Ökningen har också synts i björnobsen som rapporteras årligen under älgjakten. Förvaltningsnivån i länen ligger på 240–280 för Dalarna och 300 för Gävleborg. 

- Björnobsen har sedan 2017 haft en ökande trend i båda länen men gör en dipp i Gävleborg i fjol. Det kan bero på att vi har färre obstimmar i områden med mycket björn (nordvästra delarna av länet). Att antalet obstimmar minskat är troligtvis en följd av att man jagat mindre älg i området, säger Hanne Kringstad.

Ambitionen från Länsstyrelsernas håll är att björnstammen ska ligga inom förvaltningsmålen men nu kan vi se att den avskjutning som har varit sedan 2017 är för låg, med den avskjutningen så ökar björnstammen. Tilldelningen till licensjakten måste öka så att björnstammen hamnar på den nivå det är tänkt i länen.  

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick