Jägareförbundet Mitt Norrland vill se konstruktiva lösningar för småviltjakten i Jämtlandsfjällen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Magnus Hansson

Jägareförbundet Mitt Norrland vill se konstruktiva lösningar för småviltjakten i Jämtlandsfjällen

Höstens småviltjakt i den Jämtländska fjällvärlden har kantats av avlysningar som både har omfattad mycket stora områden och dessutom varit långa och till viss del fattats med mycket kort varsel. I går tisdag hölls ett dialogmöte med representanter för Jägareförbundet Mitt Norrland och länsstyrelsen i Jämtland för att hitta vägar framåt.

Foto: Kenneth Johansson

2020-11-04

-Vi har under en lång tid jobbat hårt med jägarnas synpunkter och konstruktiva förslag till lösningar, säger Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.
Jägareförbundet menar att både renskötsel, älgjakt och småviltjakt ska kunna samsas och bedrivas med ömsesidig respekt inom samma sameby utan att behöva ta till geografiskt stora och över tid långa avlysningar.
Jägareförbundets strävan är att minska de rådande konflikterna och hitta mer flexibla lösningar.
-Vi är helt inne på att dialog mellan oss jägare, samebyar och länsstyrelsen är den väg vi måste gå för att komma till en vettig lösning. Ett av våra konkreta förslag är att länsstyrelsen mer aktivt måste granska och följa upp behoven av avlysningar och häva dessa när inte behoven längre finns, menar Gun Fahlander.
Ett annat konkret förslag från jägarna är att dela in jaktområdena i mindre underområden så att de avlysningar som trots allt måste ske görs med större precision.
Vi har respekt och förståelse för renskötseln och de behov som finns, dessutom vill ingen jägare jaga där det finns en massa renar, säger Fahlander.
När det gäller avlysningar av småviltjakt till förmån för samebyarnas älgjakt så måste det gå att samsas precis som inom alla andra områden som exempelvis viltvårdsområden och jaktklubbar, man måste helt enkelt kommunicera med varandra hävdar Jägareförbundet.
-Vi har svårt att acceptera att avlysningar sträcker sig över i stort sett hela den jaktbara hösten och att avlysningsbeslut börjar gälla samma dag eller dagen efter de fattats. Efter gårdagens möte med Länsstyrelsen har vi stor förhoppning om att hitta lösningar i samförstånd och i dialog med berörda parter med de förslag till förbättringar som presenterats, avslutar Fahlander.

 

Roger Lundqvist

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick