Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Madeleine Lewander

Fullt hus på digital utbildning för älgförvaltningsgrupper i norrlänen

I dagarna hölls en utbildning i älgförvaltning riktad till de delegater som precis fått ett nytt treårigt förordnande tilldelat av länsstyrelsen. Älgförvaltningsgruppens jobb har direkt inverkan på hur många älgar det vanliga jaktlaget får fälla. Varje älgförvaltningsgrupp består av tre markägarrepresentanter och tre jägarrepresentanter som ansvarar för att ta fram planer för älgförvaltningen inom sitt älgförvaltningsområde. I de fjällnära områdena ingår en person förslagen av sametinget att representera jaktintresset.

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent och funktionsansvarig för Jakt och Vilt i region Norr. Foto: Madeleine Lewander

2021-02-25

Utbildningen leddes av länsstyrelsen med Erik Lindberg från Västerbotten och Jerk Sjöberg från Jämtland vid rodret. Grunden var att gå igenom tankarna med förvaltningen och höja den grundläggande kunskapsnivå hos deltagarna.

Från SLU medverkade älgforskarna Göran Eriksson och Camilla Sandström. Man gick igenom deras syn på hur systemet med älgförvaltningen hade utvecklats, vad som verkar fungera och hur man ska tänka framåt.

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet presenterade älg-obsen och vad man kan göra för att få ut mer ur kurvorna.

– Älgobsen är det viktigaste verktyget vi har för att  få en bild av älgstammen vid tiden för jakten och det är därför både viktigt och bra att alla jaktlag rapporterar in sin obs, säger Sundgren. Vidare så presenterade länsstyrelsen bland annat ett nytt beräkningsverktyg som ska ersätta  andra inventeringar, allt för att få en så säker bild som möjligt av älgstammen.

Naturvårdsverket fanns på plats och redogjorde en del kring vad som är på gång nationellt och då i synnerhet tankarna på att ersätta fällavgifterna för älg med någon form av områdesfinansiering

Monica Eliasson från Överkalix är ny jägarreprentant för område 6 i Norrbotten som omfattar Pajala, Överkalix och Övertorneå jaktvårdskretsar.

-Det var en väldigt bra utbildning med intressanta föreläsare som gav en god grund för det fortsatta arbetet, säger Monica Eliasson. Bland annat om hur viktigt det verkligen är att varje jaktlag rapporterar in en korrekt ifylld älgobs på viltdata.se, avslutar Eliasson.

För förvaltningsgrupperna i Norrbotten följdes denna dag upp med en egen dag redan veckan efter. Här hade man möjlighet att diskutera mer länsspecifika frågor och titta på detaljer i älgstammens utveckling och bilden av betessituationen mer i detalj. Övriga län kommer ha uppföljningsmöten med respektive förvaltningsgrupp lite längre fram.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick