Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Nu är villkoren för hösten fjälljakt i Jämtland klara.klara. Foto: Christina Nilson- Dag

Jägareförbundet Mitt Norrland kritiska till länsstyrelsens villkor för fjälljakten

JÄMTLAND. Länsstyrelsen i Jämtland är nu klar med villkoren för fjälljakten i Jämtland inför kommande höst. - Vi har haft flera dialogmöten under året som gått och lämnat in en rad konkreta förslag på lösningar för att förbättra småviltjakten i Jämtlandsfjällen. Tyvärr ser vi att länsstyrelsen bara i vissa avseenden valt att anamma våra förslag, säger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland.

2021-06-02

Jägareförbundet Mitt Norrland presenterade redan i januari 2020 ett gediget förslag till förbättringar för småviltjakten i Jämtlandsfjällen. Det handlade bland annat om att kommun-och länsbor ska garanteras en plats inom de kvoterade områdena söder om E14, genom att slopa lottningen för de som löser årskort och låta dessa få boka plats först. Enligt uppgift från länsstyrelsen så införs inte detta  på grund av att förslaget röstades ned av en enhällig Rennäringsdelegation.

- Tyvärr har länsstyrelsen valt att inte gå på vår föreslagna linje, säger Gun Fahlander. Som det är idag är risken stor att en lokal jägare inte får jaga på sina ”hemmafjäll” om man dragit en nitlott i lotteriet. Man måste i stället resa i timmar och betala ett högre pris för att om möjligt få jaga, fortsätter Fahlander.  

Minska omfattnigen och storleken av avslysta områden

Den viktigaste delen  i Jägareförbundets förslag är att minska omfattningen och storleken på avlysta jaktområden. Förslaget handlar bland annat om mindre, flexiblare och mer precisa avlysningar genom att dela upp jaktområdena i mindre avlysningsområden.

- Länsstyrelsen måste jobba aktivt med att följa upp behovet av avlysningarna och se till att jakten upplåts så fort behovet inte finns längre. Mindre avlysningsområden skulle kunna leda till att områden inte stängs längre tid än vad som absolut nödvändigt, hävdar Gun Fahlander. Resultatet av detta kommer vi få se till hösten och vi förväntar oss bättre ordning än den gångna hösten, avslutar Fahlander.

När det gäller områden för hundträning har länsstyrelsen till viss del gått på Jägareförbundets linje och planenerar att öppna upp några områden för detta ändamål. Jägareförbundet hade dock som förslag att hundträning tillåts på alla jaktområden under de tider då detta är tillåten enligt jaktförordningen, samt att hundträning ska ingå i årskorten.

- Det är förstås positivt om ytterligare några områden öppnas för hundträning. Vi tycker länsstyrelsen gör detta svårare än det behöver vara. Vårt förslag är helt enligt den modell som länsstyrelsen i Norrbotten redan använt sig av sedan länge och är därav väl beprövad. Hundträningen är dock inte den mest prioriterade frågan att lösa nu. Kärnfrågan för oss är fortfarande att komma till rätta med de omfattande avlysningarna och ge kommun- och länsbor förtur vid lottningen, säger Fahlander.

Jägareförbundet Mitt Norrland kommer att fortsätta bevaka och jobba för en bättre småviltjakt i fjällen. Närmast finns planer på att bjuda in Rennäringsdelegationen till ett möte och där presentera problembilden och förslag till förbättringar och lösningar.

- Vi är inte säkra på att man riktigt förstått vad problemet är och hur enkelt det går att lösa, vi vill därför beskriva och förtydliga det för delegationen”, avslutar Gun Fahlander.

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick