Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Återupprättat Fjällråd har haft sitt första möte

LYCKSELE. Svenska Jägareförbundets återupprättade Fjällråd haft sitt första fysiska möte. Ett möte som präglades av engagerade representanter och god stämning. På mötet, som hölls i Lycksele deltog även Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson eftersom fjälljakten är en mycket viktig fråga för hela förbundet.

Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd. Foto: Martin Källberg

2021-09-03

En av de viktigaste punkterna som behandlades på mötet var den stundande utredningen om ny rennäringslagstiftning. Hans Geibrink, nationellt ansvarig för fjälljaktsfrågor i Jägareförbundet finns med i den expertgrupp som är knuten till utredningen.

- Jägareförbundets Fjällråd ska fungera som en viktig referensgrupp till vår representant i expertgruppen, då utredningen kan bli avgörande för kommande jaktmöjligheter i vår fjällvärld, säger Gun Fahlander, ordförande i fjällrådet. Fjällrådet kommer dessutom ha ett första möte med utredaren i närtid.

En annan fråga som lyftes på mötet var vikten av att upparbeta goda relationer med de aktuella länsstyrelserna samt att stödja det lokala arbetet i länen.

- En viktig del för vårt arbete med att ”de svenska fjällen skall vara öppen för alla jägare fast bosatta i Sverige” är den stora kunskap i fjälljaktfrågor som finns bland representanterna i rådet. En kunskap som överförs mellan varandra eftersom det kan se olika ut i länen, avslutar Gun Fahlander.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick