Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Thomas Ohlsson

Kritiska till förvaltningsplanen för skarv

Svenska Jägareförbundets länsförening i Mitt Norrland är kritiska till den förvaltningsplan för skarv som ligger ute för remiss nu.

2022-06-03

Man är tydlig med att man vill minska konflikten mellan människa och skarv men i sin nuvarande utformning innehåller planen enbart bevarandemål för skarv och saknar andra konkreta mål och åtgärder för hur man ska gå tillväga för att kunna minska denna konflikt.

Det saknas mål och åtgärder för att allvarlig skada på fiske, fiskeredskap och skogsproduktion orsakade av skarv i Västernorrlands län ska minska. Det saknas mål och åtgärder för hur skarven ska utgöra ett så litet hot som möjligt mot fiskbestånd som är rödlistade eller extra betydelsefulla för ekosystemet.

Det saknas mål och åtgärder för att nyetablering av skarvkolonier i möjligaste mån ska förhindras inom och i närheten av fredningsområden för fisk samt i närheten av bostadshus i denna remissversion.

Att skarvkolonier bör finnas i första hand på de platser där de orsakar minst skada och olägenhet omnämns överhuvudtaget inte i planen.
Kunskapen och dialogen kring skarvfrågan såväl lokalt som regionalt behöver ökas vilket även det är en mycket viktig del i förvaltningen.

Per-Arne Olsson
Styrelseledamot  
Sven Norgren
Styrelseledamot
Gun Fahlander
Ordförande

Vid frågor kontakta Per-Arne Olsson
Tel: 072-743 06 80
per.arne@skyddsjakt-norrland.se

Tillbaka till överblick