Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Kom ihåg den viktiga älgobsen. Foto: Bengt Ohlsson-Mostphotos

Kom ihåg älgobsen- ditt bidrag till en bra viltförvaltning

1 september närmar sig och därmed den efterlängtade älgjaktspremiären i norr. Små och stora jaktlag börjar träffas för att lägga upp planerna och riktlinjerna för jakten . En viktig del är att utse någon som ansvarar för att rapportera in jägarnas älgobs.

Björn Sundgren. Foto: Madeleine Lewander

2022-08-17

Idag kan alla jaktlag rapportera älgobs, krononbs och rovdjursobs till Jägareförbundet via Viltdata.se.

- Många jaktlag väljer idag att rapportera via denna portal just för att rapporteringen är så enkel och sammanställningar av exempelvis älgobsen kan fås mycket tidigare, säger Björn Sundgren, funktionsansvarig för jakt och vilt på Svenska Jägareförbundet, Region Norr.

Är jaktlaget knutet till jaktrapport.se så fungerar rapporteringen på samma sätt och datan från de två systemen sammanförs och visas som ett gemensamt resultat via Viltdata.se

  • Älgobsen genomförs de 7 första genomförda jaktdagarna under älgjaktens 30 första dagar.
  • Observationsperioden i norr är från 1-30 september
  • Har jaktlaget endast jagat en dag under Älgobsperioden så skall denna dag ändå rapporteras.
  • Har jaktlaget inte jagat under Älgobsperioden så skall även detta rapporteras.
  • Rapport om hur mycket älg som fälls under de dagar älgobsen genomförs är en viktig uppgift. Denna rapportering förs inte över till den officiella avskjutningsrapporteringen om man inte aktivt väljer detta.
  • Uppgifter om observerade björnar under denna period är avgörande för vår björnförvaltning. Vi ser allt tydligare en bra överenstämmelse mellan björnobsens utveckling och resultaten vi får via spillningsinventeringarna.

Lägg in uppgifterna i det rapporteringssystem ni använder så snart som möjligt.

- En snabb rapportering från jaktlagen gör att vi redan under pågående jaktsäsong kan se hur älgstammen utvecklas, fortsätter Sundgren.

En fältblankett finns att ladda ner på viltdata.se men Jägareförbundet ser gärna att man nyttjar denna just för noteringar under jakten men använder datarapporteringen för att skicka in rapporten för att snabba upp rapporteringen.

Behöver du och ditt jaktlag inloggningsuppgifter till Viltdata hittar ni kontaktuppgifter via www.viltdata.se

Den statistik som samlas in via Viltdata.se är helt offentlig och alla kan ta del av uppgifterna genom att gå in på www.viltdata.se och ”Se statistik”.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick