Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Niklas Liljebäck

Årets licens- och skyddsjakt på gråsäl och knubbsäl

För andra året i rad har Naturvårdsverket beslutat om licensjakt på gråsäl. Knubbsäl kommer däremot endast fällas på skyddsjakt.

2021-04-16

Syftet med licens- och skyddsjakten är att förebygga de skador som gråsäl och knubbsäl orsakar på yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. De skador som sälarna kan skapa är exempelvis förstörda redskap, skador på fångst i redskapen och även minskad fångst. 

Som föregående år, får 2000 gråsälar fällas för alla län som har kust mot Östersjön. Med andra ord är antalet som får fällas gemensam för samtliga län mot Östersjöns kust. Licensjakten för gråsäl gäller från och med den 20 april till och med den 31 december 2021. Skyddsjakten för knubbsäl får bedrivas från och med den 20 april till och med den 20 maj 2021 och mellan 16 juli 2021 till den 19 april 2022.

Naturvårdsverkets beslut innefattar skyddsjakt efter 900 knubbsälar. Antalet knubbsälar fördelas mellan de olika länen på västkusten. Västra Götalands län får fälla 560 knubbsälar, Hallands län får fälla 200 stycken och den del av Skåne som gränsar mot västkusten får fälla 140 stycken. Skyddsjakten får, till skillnad mot licensjakten, endast ske vid vissa givna villkor. Vilket innebär att skyddsjakt enbart får bedrivas vid plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. Nytt för i år är att skyddsjakt på knubbsäl ska kunna utövas inom 200 meter från fiskeodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk. 

Vid både licensjakten och skyddsjakten är det tillåtet att jaga från stillaliggande båt med motorn på eller av. Normalt sett är jakt från båt med motor endast tillåten om motorn är avstängd och minst en minut förflutit sedan den stängts av.

För att få jaga säl från båt behöver du gå utbildning i säljakt. Den utbildningen måste vara organiserad av en jägarorganisation. Svenska Jägareförbundet erbjuder ett flertal utbildningar inom säljakt som du har möjlighet att delta i om du har en jägarexamen.

En viktig del i licens- och skyddsjakten på gråsäl och knubbsäl är rapporteringen som måste göras efter jakten. Den som fällt säl ska rapportera detta till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen så snart som möjligt, men som senast närmsta vardag efter att säl har fällts.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om beslutet och vilka uppgifter som måste lämnas i rapporteringen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick