Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Stefan Johansson / Mostphotos

Så blir det nya jakttiderna i södra Sverige

Den 7 maj kom regeringens beslut om de nya jakttiderna, som kommer gälla det kommande sex åren. I framtagandet av de nya jakttiderna har det bidragits med kunskap, fakta och diskussion mellan organisationer inom skog, jordbruk, miljö och jägare. Vilket regeringen har använt som en grundpelare i beslutet av jakttiderna.

2021-05-12

Det är tydligt att regeringen tagit stor hänsyn till jägareförbundets önskemål. Förbundet ställer sig däremot kritiskt till beslutet om förkortad ripjakt samt vårbocksjakt i södra Sverige. Andra förändringar är att jakt med hund efter klövvilt kommer avslutas 31 januari samt att starten för hundjakt efter grävling flyttas fram till den 21 augusti. Även rävjakten med hund slutar 28 (29) februari. Det nya jakttiderna börjar gälla från 1 juli 2021 till 30 juni 2022.

Svenska Jägareförbundet har kämpat hårt för att behålla jakttiden på kråka och gråtrut eftersom den behövs för viltvården. Det är därför glädjande att regeringen beslutat att behålla jakttiden på kråka och gråtrut. Även jakt på råka som är en tradition i Skåne kommer finnas kvar.

Nytt för i år är att bockjakt kommer vara tillåtet på våren från 1 maj – 15 juni 2022 i hela landet. Jakttiderna för Älgjakt har i det nya beslutet fått ett fast startdatum, i södra Sverige kommer starttiden vara 8 oktober. Möjligheten att följa traditioner finns fortfarande då jaktlagen själva kan besluta att börja jaga andra måndagen i oktober.

Ytterligande en förändring är att jakt på vildsvin, alla djur, nu är tillåtet mellan 1 april till och med 31 januari. Årsunge från 1 juli till den 30 juni. Vuxna är alltså fredade mellan 1 februari till och med 31 mars.


På eget initiativ är det tillåtet att skyddsjaga storskarv mellan 1 augusti och 28 (29) februari vid eller inom 300 meter från rörliga fångredskap samt inom fredningsområden för fisk. Det är även tillåtet att skyddsjaga storskarv året om vid fiskeodlingar och utsättningar.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick