Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Det arbete valberedningarna gör har stor betydelse i alla delar av Svenska Jägareförbundet. Foto: Malin Liljeholm

Hedersmedlem om vikten av valberedningsarbete

Roliga historier är hans signum, men även hans ordningssinne, hans känsla för samarbete och inte minst hans trogna engagemang för jakten och jägarna. Efter många års arbete blev Jan B. Tullberg avtackad och utsedd till hedersmedlem vid Jägareförbundet Skånes årsstämma i mars. Bland många andra uppdrag har han spelat en viktig roll i utformandet av förbundets valberedningsutbildningar – ett arbete som kanske får begränsad uppmärksamhet men som har stor betydelse.

För långt och troget engagemang för jakten och jägarna blev Jan B. Tullberg utsedd till hedersmedlem i Jägareförbundet Skåne vid årsstämman i mars. Foto: Peter Eriksson

2023-04-11

 

Efter lång tid avslutade du ditt sista uppdrag vid Jägareförbundet Skånes stämma i mars. Berätta, hur blev du engagerad i jakten och i Svenska Jägareförbundet?

- Redan under barnaåren fick jag följa med min jagande far ut i markerna. Svensk Jakt och Jaktkamraten, berättelser sammanställda av jaktvårdskonsulent Hans Nedin var inspiration till att lära känna naturens mysterium. Kopplingen till Svenska Jägareförbundet helt följdriktig.

Du har varit särskilt engagerad i valberedningsfrågor och inte minst i Jägareförbundets Valberedningsutbildning. Hur kom du in på det spåret?

- Jag hade noterat missuppfattningar av valberedningens uppgifter och befogenheter och förhörde mig om förbundet hade några riktlinjer utöver vad som anges i förbundets föreningshandbok. Jag blev tillfrågad om jag ville vara med och lämna synpunkter på förbundets material för valberedningsutbildning.

Att hitta personer till styrelseuppdrag är inte alltid helt lätt. Vad skulle du säga är de största utmaningarna med valberedningsarbetet?

- Den största utmaningen är att finna kandidater med rätt kompetens som kan avsätta tid för uppdraget. Det är önskvärt att ledamöter och suppleanter kommer från olika delar av länet men tid och engagemang för uppgiften går före geografi.

Vilka råd skulle du ge åt dem som fått valberedningsuppdrag vid årsmötena och nu står att ta sig an uppgiften?

- Mitt råd är att alla i valberedningen har tagit del av förbundets valberedningsutbildning. En ny valberedning må samråda med avgående valberedning för erfarenhetsöverföring. Vid nyvalda styrelsens genomgång av styrdokument må även föreligga en kort sammanfattning av valberedningens uppdrag.

Hur har du själv tänkt när du föreslagit en person för styrelseuppdrag?

- Utöver vad som sagts tidigare om kompetens, engagemang och så vidare är det viktigt att tänka på köns- och åldersfördelningen.

Vilka andra jaktliga frågor ligger dig varmt om hjärtat?

- Bra viltförvaltning samt att jägarna är kunniga och ansvarstagande – det börjar med Jägarskolan och fortsätter med förbundets och länsföreningarnas utbildningar.

Vid årsstämman i Bosjökloster blev du avtackad och utsedd till hedersmedlem i Jägareförbundet Skåne. Hur kändes det?

- Mycket hedrande och roligt när man som jag har varit med rätt så länge både i krets och län. Jag blev invald i styrelsen för Lundabygdens jaktvårdskrets i början på 90-talet och senare ordförande. I länsföreningen blev jag först suppleant 1997, därefter ledamot och sekreterare fram till 2009 då jag blev ordförande i länsföreningen.

Vad kommer du göra framöver?

- Nu närmast kommer jag vara med på Jakthundens Dag på Fulltofta under Kristi Himmelfärdshelgen. Då ska jag vara med och prata utbildning och värva nya medlemmar. Mitt engagemang för jakten kommer inte avta bara för att jag avslutat mitt uppdrag!

 

Svenska Jägareförbundet håller regelbundna valberedningsutbildningar både under vår och höst. Håll utkik på Aktuella Utbildningar.

 

Tillbaka till överblick