Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Demokratin fungerar i förbundet

Vi har följt diskussioner och debatter utifrån jakttidsprocessen och i synnerhet när det gäller jakttiden på rådjur. När det gäller jakttidsprocessen och även i övrigt när det gäller remissförfarande inom förbundet tycker vi att det fungerar mycket bra.

2020-03-03

Vi har i denna process liksom i övriga processer fått fakta och underlag från förbundets tjänstemän, kommunicerat med våra kretsar/medlemmar, ibland som under jakttidsprocessen mer än en gång. Förutom information via e-post och fysiska möten har processerna ibland även haft inslag av Skypemöten med alla länsrepresentanter för att få och ge ytterligare information inför respektive läns remissvar. Allt för att i god demokratisk anda inhämta och lämna medlemmarnas svar och synpunkter.

Att det diskuteras och tycks till i jaktfrågor i olika forum är ju precis som det ska vara och visar på ett deltagande och stort engagemang. Det är friskt och bra att medlemmar och övriga lämnar sina synpunkter. Naturligtvis finns det, och ska finnas, olika synpunkter och förslag. Att förslag som läggs inte får bifall är en besvikelse men att från det till att, i detta fall, anklaga förbundsstyrelsen för att frångå demokratins principer är att gå för långt.
Vi har förtroende för förbundsstyrelsen, valda av medlemmarna, och de beslut som de fattar under perioderna mellan våra årsmöten. Demokratin i förbundet fungerar bra.

Gun Fahlander
Ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland

K-G Abramsson
Ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Birgitta Isaksson
T f Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

Tillbaka till överblick