Det borde vara både lätt och rätt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Ingvar Hellqvist Foto: Martin Källberg/Svensk Jakt

Det borde vara både lätt och rätt

LÄNSORDFÖRANDEN. I Örebro län har vi 4 300 medlemmar indelade i tio kretsar. Jag har varit på de flesta kretsårsmötena i år.

2017-04-26

Där har jag konstaterat att ungefär 100 förtroendevalda och ungefär 100 övriga medlemmar deltagit.

Av verksamhetsberättelserna framgår att vi nått ut till ungefär 250 ytterligare medlemmar vid aktiviteter som ordnats av kretsarna under år 2016. Det blir 450 medlemmar som aktiveras av kretsarna i länet. Sammantaget tio procent av länets medlemmar.

Vi kommer alltid att ha en stor andel medlemmar som nöjer sig med att stödja Jägareförbundet och läsa Svensk Jakt, så vi behöver inte ha ambitionen att nå alla med aktiviteter. Men om våra tio kretsar ordnar aktiviteter som når ut till ytterligare 50 medlemmar vardera under 2017 har vi plötsligt nått ut till 25 procent av våra medlemmar.
Det borde vara lätt och det borde vara rätt.
Tiderna förändras dock och inom den förtroendevalda delen av Jägareförbundet märker vi att det är svårt med föryngring när nya förtroendevalda ska rekryteras. Då gäller det att Jägareförbundet är relevant i en ny tid. Vi behöver ordna aktiviteter som stimulerar ungdomar att delta och engagera sig.
Tänk om vi i länet satsar extra mycket på detta med de aktiviteterna i kretsarna som jag beskrev tidigare. Det skulle göra skillnad. För den som vill tänka större så kan väl den idén fungera även i andra län och hela Jägareförbundet.

Ingvar Hellquist
Ordförande Jägareförbundet Örebro län

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick