Krav på ensamrätt omöjliggör dialog - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Mikael Samuelsson. Foto: Martin Källberg

Krav på ensamrätt omöjliggör dialog

Girjasmålet handlar om så mycket mer än rätten till jakt och fiske i ett begränsat område. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, driver frågan om samiska rättigheter både i och utanför domstolar.

2018-01-29

När inte framgång nås politiskt, så väljer SSR att arbeta rättsligt via domstolarna. SSR driver via Girjas sameby en rättsprocess mot staten, vilken till del bekostas av oss jägare via Samefonden. Är det rätt att en tredjedel av jaktkorten ovan odlingsgränsen går till att bekosta samebyarnas krav på ensamrätt?

Jakten på statens mark ovan odlingsgränsen ska i första hand vara tillgänglig för alla jägare som bor i Sverige. Älgjakten ska bedrivas med samma förutsättningar, oberoende av yrke för samtliga jägare. Jakt och renskötsel kan bedrivas parallellt utgående från ett tydligt regelverk, genom dialog.

Illegal jakt ska motverkas. Forskningen (Henrik Andrén, SLU) ser ett samband mellan rennäring, begränsad tillgänglighet för allmänheten och illegal dödlighet på rovdjur.
Vad gör rennäringen för att minska illegal jakt på våra stora rovdjur?
Domstolsutslaget från hovrätten i Umeå är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början – om du ställer upp och värvar en ny medlem!
Svenska Jägareförbundet är en stark och trovärdig röst för jakten, jägarna och viltet. Vem gör jobbet annars?

Mikael Samuelsson
Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick