Diskutera frågan om fodertillgång - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Diskutera frågan om fodertillgång

LÄNSORDFÖRANDES. Ska det skjutas fler älgar eller ska det skapas mer foder som tål en högre älgtäthet? Det är min uppfattning att det i dag har blivit en ganska ensidig bild av läget med högre avskjutningar som mål.

Ulf Berg.

2018-05-02

Då jag ser hur storskogsbruket i dag sköter sin skog så görs det oftast på ett utmärkt sätt om det är hög tillväxt som är målet.

Men det går att göra mer för att öka fodertillgången. Den bästa foderskapande åtgärden är att plantera rätt trädslag på rätt mark och på köpet få en variationsrik skog.
Vi vet alla hur svårt det är att förvalta en älgstam, åsikterna varierar. Många vill ha både en stark älgstam att förvalta och samtidigt ha en god tillväxt i skogen. Jag anser att det är fullt möjligt. Privata skogsägare, ofta även jägare, tror jag inte känner igen sig i synen som i dag ofta torgförs av markägarrepresentanterna i våra älgförvaltningsområden. Äbin, älgbetesinventering, känns lite som det har blivit det enda som ska vägleda hur stor avskjutningen ska vara.

Här behövs en bättre samverkan mellan markägare och jägare och då måste även frågan om ökad fodertillgång diskuteras. Finns viljan så tror jag att samarbetet kan förbättras så att skogens tillväxt ökar och att vidareförädlingen gör att jobben blir fler, men även med en god nivå på älgstammen. Då kan vi med gott samvete fortsätta att se fram mot hösten och älgjakten.
För många av oss räknas tiden före och efter älgjakten, det hoppas jag vi kan fortsätta med.

Ulf Berg
Ordförande Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick