Gävleborgs första älgråd – äntligen! - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Gävleborgs första älgråd – äntligen!

LÄNSORDFÖRANDEN. Efter att den nya älgförvaltingen trädde i kraft 2012 kände sig flera jaktvårdskretsar vingklippta vad gäller älgarbetet, när kretsarnas arbete överfördes till skötselområden och älgförvaltningsgrupper.

Johan Lundberg. Foto: Lars Nilsson

Johan Lundberg. Foto: Lars Nilsson

2018-10-01

De på flera ställen tidigare fungerande kontakt-ytorna och mötesplatserna mellan älgförvaltningens företrädare och Jägareförbundets medlemmar behövde återuppfinnas.
Ett förslag som seglade upp var att kretsarna kunde arrangera älgråd där de företrädare i älgförvaltningen som Jägareförbundets medlemmar utsett kunde möta kretsens älgjägare, och vice versa. Ett ömsesidigt informationsutbyte under diskussion.
Att veta vad medlemmarna tycker är en förutsättning när man ska företräda dem. Att förmedla och diskutera framtagandet av älgskötselplaner, älgförvaltningsplaner och andra styrande dokument är en förutsättning för att konstruktiva förslag från medlemmarna ska skapas.

I ett älgråd finns förutsättningar för allt detta.
Den 28 augusti 2018 genomfördes Gävleborgs första älgråd. Det var Dellenbygden-Forsa-Högs jaktvårdskrets som blev först ut på plan.
Kretsens klövviltsansvarige Sven-Olof Westin har på ett framsynt sätt förstått möjligheterna med älgråd och har haft fin uppbackning av kretsens styrelse genom bland annat ordförande Bengt Eriksson.
Vi hoppas nu på att fler kretsar hakar på det här fina initiativet.
Johan Lundberg
Ordförande Jägareförbundet Gävleborg

Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 10/2018

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick