Viltet är en resurs – inte skadedjur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Mostphotos

Viltet är en resurs – inte skadedjur

LÄNSORDFÖRANDEN. Den senaste tiden har vilt framställts som skadedjur, älgarna äter upp skogen, vildsvinen förstör åkrar. Skogsstyrelsen lade nyligen fram en rapport där man bland annat föreslår att en halvering av älgstammen är en av lösningarna för att höja produktionen i skogen. LRF hör vi både nu och då likställa vildsvin med råttor. Detta är inget jag kan ställa upp på!

2018-12-27

Jägareförbundet är viltets, jaktens och medlemmens organisation. På vissa ställen måste viltstammarna regleras för att fodertillgång och täthet på stammar ska hållas i balans. Men det kan inte bara vara så att viltet ska stryka på foten för produktionen. Viltet måste ses som en resurs.

Det finns många andra vägar att gå. Till exempel att föryngra med tall på tallmark, det har Jägareförbundet och skogsnäringen kommit överens om i det handslag man tog för några år sedan.
Det är också den lokala förvaltningen som fortsatt är lösningen, samarbete mellan brukare och jägare är i mina ögon framgångskonceptet. Inte som Skogsstyrelsen föreslår, att toppstyra förvaltningen eller som LRF varit inne på: totalförbud för utfodring.

Nu ligger ansvaret på oss på lokal nivå att samarbeta över organisationsgränser. Vi ute i busken måste prata med varandra och visa våra viljor från lokal nivå. Tillsammans är vi starka.
Och glöm inte bort, ”Jägareförbundet är viltets advokater”, som en god kollega alltid brukar säga.

Emil Stolpe Nordin
Ordförande Jägareförbundet Västmanland
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick