Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Madeleine Lewander

Den svåra konsten att ersätta en chef

LÄNSORDFÖRANDEN. Att ersätta en chef är sällan en enkel uppgift. Att ha en grupp som hjälper till i detta arbete är underbart, man kan dela på arbetsbelastningen, man har flera personers syn på saken. Sedan föregående årsstämma har flera röster från medlemmar i organisationen höjts för att klaga på Jägareförbundets valberedning.

Christina Eliasson. Foto: Privat

2021-04-29

Har dessa medlemmar någonsin suttit i en valberedning? Nu menar jag inte en valberedning i den lokala jaktvårdskretsen, eller till ett lokalt politiskt parti, eller till någon lokal förening. Nej, jag menar en valberedning vars uppgift är att ta fram kandidater utifrån förbestämda kriterier, där personen kommer ha en viktig uppgift.

Om inte har man ingen rätt att berätta för de som verkligen sitter med i denna arbetsgrupp hur deras arbete ska skötas.

Det är flera som klagar på att det är människor i storstäderna som bestämmer hur vi ska sköta vårt jobb, bland annat viltvården, när de inte har en susning om hur det egentligen går till på landsbygden.

Vad ger oss då rätt att bete oss på precis samma sätt mot vår valberedning i deras arbete att få fram kandidater till ny förbundsordförande?

Jag vill rikta ett stort tack till den nuvarande valberedningen för det arbete som ni lagt ner. Jag hoppas att det vid kommande stämma kommer att finnas nya namn som valbara kandidater för valberedningen, då beteendet mot nuvarande valberedning kan få många att tacka nej till omval.

Christina Eliasson
Sekreterare Jägareförbundet Skaraborg

Länsordförandes krönika i Svensk Jakt nr 5/2021

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick